1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2014. szeptember 11., csütörtök

KERESZT -TÉRI ÉS UTCAI KOCSMÁK ANNO 1873-1928

A Kereszt tér a budai Tabán egyik közterülete volt 1937-ig, a városrész lebontásáig. A Kereszt utca, az Aranykacsa utca, a Harkály utca és az Eper utca találkozásánál terült el. Korábbi nevei: a 18. században Alte Friedhof Platz (Régi temető tér, majd Köteles tér, a 19. században a Kereszt utca és a Hadnagy utca között Kreuzplatz, 1874-től Kereszt tér. 1937-ben területrendezés miatt megszűnt. Közepén egy kőkereszt állott, mely az egykori szerb temető helyének állított emléket.[wikipédia]KERESZT  TÉRI
KERESZT  UTCAI 
   BORMÉRÉSEK,
   KOCSMÁK,VENDÉGLŐK,
   KERTHELYISÉGEK

       1873
Kereszt u 682              Schmidt Johann
    1880-81
KERESZT tér 15                   Bereczky Ferenc
Kereszt u 695                       Klajo M  (Kereszt u 13?)
Kereszt tér     701                Schaffner L
Kereszt tér 775                   Zsiska Antal
(Kereszt u 4?)                     Kopper Károly

1882-
KERESZT tér  1                  Horváth Antal
Kereszt tér 12                    Zsiska Antal
KERESZT tér 15                Krizsmann Károly
Kereszt u 4                         Kopper Károly
A második épület a kép jobboldalán a Preiszler vendéglő

Kereszt u 11                       Malmarits István pálinkamérő
Kereszt u 13                        Klajo M
Kereszt  u 15                      Bereczky Ferenc

1883-1884


    A fotó Farkas Béla idején készült kb 1930

Kereszt tér 12                      Zsiska Antal
KERESZT tér 15                 Bereczky Ferenc
Kereszt u 4                         Kopper Károly
Kereszt u 11                       Malmarits István pálinkamérő

1885-86
Kereszt tér 12                   Zsiska Antal
KERESZT tér 15               Bereczky Ferenc


Kereszt t u 13                    Klajo M
Kereszt  u 15                    Bereczky Ferenc bormérő

1888
Kereszt tér 12                 özvZsiska AntalnéKereszt u 11                   Malmarits István pálinkamérő

A Malmarits familia régi tabáni kocsmáros család,több tagja pálinkamérő,pálinkafőző és mint kocsmáros tünik fel 

Kereszt tér 13                  Klajo M
Kereszt u 17                  Müller Lipót
1890  
  Kereszt tér 12            özvZsiska Antalné
 Kereszt u 11               Malmarits István pálinkamérő
 Kereszt u 17               Müller Lipót
Kereszt u 19              Klajo M
            
1891-92
KERESZT tér 7            Lubik A ntal
Kereszt tér 8                Bíró  György
Kereszt tér 12            özvZsiska Antalné
Kereszt u 4                Kopper Károly

 Kereszt u 11             Malmarits István pálinkamérő
Kereszt u 11              Malmarits  Ignácz
Kereszt u 17             Müller Lipót
 Kereszt u 19              Klajo M
Kereszt u 21                Bittermann István

 1894
KERESZT tér 17      Müller Lipót
Kereszt u 4                Kopper Károly
Kereszt u 4                Sultzberger József
Kereszt u 11              Malmarits  Ignácz
Kereszt u 19              Klajo M
Kereszt u 21                Bittermann István

1896
KERESZT tér 21         Bittermann István
Kereszt u 11                 Malmarits István pálinkamérő
Kereszt u 19                 Klajo M
Kereszt u 21                Bittermann István

1898
KERESZT u 19             Capilleri Károly
Kereszt u 21                   Bittermann István

1899
KERESZT tér 7              Müller Lipótné
Kereszt tér 14               özv.Burger Józsefné
Kereszt tér 16               Bognár Lipót,Gerstl Ferenc

A  képen nagyapám támaszkodik sétabotjára ,a fotó  jobb szélén a későbbi Kakuk, mögötte a Preiszler vendéglő 1928 táján

Kereszt u 7                    Szémann Lajos
Kereszt u 11                 Malmarits  Ignácz

A fotó  már Avar Mihály idejéből való, aki majd 30 évig vezette a kocsmát

KERESZT u 19             Capilleri Károly

1900-1901
Kereszt u 4                    Wesztergom Katalin
Kereszt u 11                   Malmarits  Ignácz
KERESZT u 19             Capilleri Károly

1901-1902
Kereszt u 4                     Lutró János
Kereszt u 11                   Malmarits  Ignácz
KERESZT u 19             Capilleri Károly

1902-1903
KERESZT tér 16         Marada Lipótné
Kereszt u 4                    Szémann Lajos
Kereszt u 11                 Malmarits  Ignácz
KERESZT u 19             Capilleri Károly

1903-1904
Kereszt u 4                   Wimmer Ferenc
Kereszt u 11                  Malmarits  Ignácz
1904-1905
Kereszt u 4                    Mann Antal
Kereszt u 19                   Kováts József

1905-1906
KERESZT tér 16              Halupsky Istvánné
Kereszt u 11                  Malmarits  Ignácz
1906-1907
KERESZT tér 16              Halupsky Istvánné
Kereszt u 4                       Neumayer Antal
Kereszt u 11                    Malmarits  Ignácz
Kereszt u 19                     Bartsch Béla
1907-1908
KERESZT tér 16               Halupsky Istvánné
Kereszt u 4                        Preiszler István
A Tabáni Hajós Egylet pénztárosa  22évig vezette a Kereszt u 4 alatti kocsmát

Kereszt u 9                      özv Malmarits Ignáczné (pálinkafőző)
Kereszt u 11                   Malmarits  Ignácz

Kereszt u 19                   Avar Mihály

1908
KERESZT tér 16         Halupsky Istvánné


Kereszt u 4                   Preiszler István
Kereszt u 11                  Malmarits  Ignácz
Kereszt u 19                  Avar Mihály

1909
KERESZT tér 16          Halupsky Istvánné
Kereszt u 4                    Preiszler István
Kereszt u 19                   Avar Mihály

1910
KERESZT tér 16            Halupsky Istvánné
Kereszt tér  17                 Hauser I.K
Kereszt u 4                     Preiszler István
Kereszt u 11                    Malmarits  Ignácz
1911

 Az Albecker vedéglő

KERESZT tér 4                Schreil Győző
Kereszt tér 5                    Halupsky Istvánné
Kereszt u 4                       Preiszler István
Kereszt u 19                     Avar Mihály

1912  
KERESZT tér 4            Schreil Győző
Albecker Antal  híres tabáni vendéglős  veje és utódja ,a Tabáni Hajós Egylet utolsó elnöke 22 évig vezeti Tabán leghíresebb halas vendéglőjét

Kereszt tér 5                 Halupsky Istvánné
KERESZT tér 16         Häuser K.I
Kereszt u 4                   Preiszler István
Kereszt u 11                Németh Mária
Kereszt u 19                 Avar Mihály

1913
KERESZT tér 4          Schreil Győző
Kereszt tér 5                 Halupsky Istvánné
KERESZT tér 16            Häuser K.I
Kereszt u 4                    Preiszler István
Kereszt u 11                Németh Mária
Kereszt u 19               Avar Mihály
1914
KERESZT tér 16        Brandits József
Kereszt u 4                  Preiszler István
Kereszt u 11                Németh Mária
Kereszt u 19               Avar Mihály

1916


Nagyapám fotója 1916 körül a Kereszt tér 16-ról  ahol Brandits József  kalapban áll a fotomasina elé.

KERESZT tér 16         Brandits József
Kereszt u 4                   Preiszler István
Kereszt u 7                   Farkas János
Kereszt u 19                 Avar Mihály

1922
KERESZT tér 4           Schreil Győző
Kereszt tér 12              Csóka László
Kereszt u 4                  Preiszler István
Kereszt u 19                Avar Mihály

1928
KERESZT tér 4           Schreil Győző
Kereszt tér 12             Csóka László
KERESZT tér 16         Brandits József
Kereszt u 4                 Preiszler István
   A később Kakuk néven ismert vendéglő a Kereszt és Árok u sarkán

Kereszt u 6               Gerstl Ferenc (ifj)
Kereszt u 19               Avar Mihály1928-kialakult a végső névsor amelyet unos-untig emlegetnek ha Tabán esik szóba.A Malmarits család 1910 táján  már eltűnt a környékről,pedig a Tabán egyik meghatározó kocsmáros dinasztiája volt a Huber mellett.Az  Albecker vendéglő  Schreil Győző vezetése alatt lett híres, a Preiszler , a Tabáni Hajós Egylet vendéglőjeként ismerős a 20-as években.A Kereszt u 6 viszont Kakuk néven vált ismertté , pedig az csak 1926-ban költözött ide, hogy aztán a bontás hírére átköltözzön az Attila krt 22-be és így meneküljön meg a pusztulástól és fogadjon viláégírű vendégeket egyfajta hamis álnépies tabáni romantikát árasztva . Nem ismerjük Csóka László nevét sem, pedig legalább hét évig vezette a kocsmát, mert a Kereszt tér 12  1930 után Farkas Béla kocsmája néven vált ismertté, így festették meg Zórád Ernő és Molnár C.Pál és sokan mások.Avar Mihály pedig majd 30 évig vezette a tabáni hadastyánok törzselyét a Kereszt u 19 sz alatti vendéglőt .Molnár C.Pál festményén kocsma a Kereszt tér 12 alatt

Tabán több mint félezer kocsmája közül a Kereszt-téri és utcai kocsmák a híresebbek közül valók.Ezek a kiskocsmák, kerthelyiségek adták meg a Tabán igazi hangulatát, a pesti  kispolgár családjával ide járt kikapcsolódni ,ez volt neki az ünnepi program. A századfordulón ez a réteg nem kávéházba járt ,de vendéglőbe. Kávéház különben is csak az elit-Tabánban fordult elő,a Duna-part közelében, vagy a nagyobb szállodákban, de kiskocsma vendéglő, kerthelyiség majd minden utcában


2014. szeptember 10., szerda

HADNAGY UTCAI KOCSMÁK 1873-1928

                              Felfelé a Hadnagy utcán (Vidarény Iván felvétele)

 Hadnagy utca  Buda visszafoglalása idején egy mélyút volt a Gellérthegy oldalában,az ostromló erők felvonulási terepe név nélkül Később Lange Gassénak hívták ,ami hosszú utcát jelent , mert a Duna -parttól kaptatott felfelé hosszan a Naphegyre. Az 1880-as évektől azután átkeresztelték és így lett a híres Hadnagy utca ,a Tabán fő közlekedési útvonala, legalábbis a Hegyalj út 1932-ben történt megépítéséig. A Budapesti Czím és Lakjegyzék  évfolyamai híven megőrizték az itt működő kocsmák címét és tulajdonosaik,bérlőik nevét.Aki itt felkapaszkodott mondjuk a "Vén eperfához" elnevezett kerthelyiségbe Marda József kocsmájába,, ritkán ment haza szomjasan, hacsak nem találta zárva a csapszéket.Akkor meg ott volt a második,harmadik ,mert volt itt épp elég.Az alábbiakban  röviden felsoroljuk a Hadnagí utcai kocsmákat ,ahogy időben kapaszodunk a jelenkor felé.

HADNAGY  UTCAI
BORMÉRÉSEK,
KOCSMÁK,VENDÉGLŐK,
KERTHELYISÉGEK
1873-1928
„Ó ti boldogtalan budai kiskocsmák, ahol a Fliegende Blätter avult élceit mondogatták a piros orrú előkelőségek, miután éberlingcipős lábukat jó messzire elhúzzák arról a helyről,ahol a kenyérsütéshez való kovászként erjedő,a főbűnöktől villámló szemű az örjöngésig csigázott vágyú negyvenesztendős feleségeik a keszeg irnok lábával barátkozik a baklábú ivóasztal alatt,..ó ti kis kocsmaszobák, ahol a harmónika  sűrű füstön, emberpárákon át keresi a füleket monoton hangjaival…..ó, ti kedves kocsmaudvarok odaát a Tabánban,ahol  filagóriát vagy ártatlan kertecskét épít  a télen ujjaival malmozó Sauvirt az élet örömeit ócska hordókban  keresgélő pároknak…ó ti kis álmos háztetők,melyek alól óvakodva kel bemenni,mint a gyermekkoromban épített kártyavárba,hogy valahol útközben el ne veszítsük magunkat… mintha mindenki megfordult volna valaha Budán,aki hajdanában szerelmes volt a fővárosban.A kocsmacégérek, a Pincék, a Gerstlik a Hordók bohó szerelmi órákat, a suttyomban átélt szerelmi izgalmakat őriznek.”(Krúdy Gyula:Aranyidő)


       1873
       HADNAGY u 489 LANGEGASSE                      Schmidt Karl
       Hadnagy u 540                                                 Mocs Friedrich
        Hadnagy u 783                                                   Hornyák János
    1880-81

    ?(Hadnagy u 12 ?)                                                Pangl Eleonóra

     Hadnagy u 493                                                     Hornyák János
    Hadnagy u 508                                                  Bursch Mihály
     Hadnagy u 517                                                   Kaiser A ntal        
     Hadnagy u 539                                                  Neubrand István
    Hadnagy u 540                                                   Eichberger    J
    Hadnagy u 784                                                    Dévits András

1882-

Hadnagy u 3                                                    Milimer András
Hadnagy u  5                       Járossy Józsefné  Frau Josef, «a hajóshoz»,
                                                      «z.Schiffer»,
Hadnagy u 19                                                        Kaiser Antal

Hadnagy u 45                                                   Hormyák János
Hadnagy u 784                                              Dévits András
1883-1884

 Hadnagy u 3                                                    Milimer András

Hadnagy u  5                    Járossy Józsefné  Frau Josef, «a hajóshoz»,
                                                    «z.Schiffer»,

Hadnagy u 12                                                   Pangl Eleonóra

Hadnagy u 19                                                     Kaiser Antal

Hadnagy u 39                                                Bittermann István

Hadnagy u 45                                                 Hormyák János
 Hadnagy u 784                                           Dévits András

1885-86 
Hadnagy u  5                    Járossy Józsefné  Frau Josef, «a hajóshoz»,
                                                    «z.Schiffer»,
Hadnagy u 6                                                  Varga Imre
Hadnagy u 19                                                Kaiser Antal
Hadnagy u 27                                             Cservenka János

Hadnagy u 37                                             Müller Lipót
 Hadnagy u 39                                            Bittermann István

Hadnagy u 45                                           Hornyák János
 Hadnagy u 784                                       Dévits András

 1888

Hadnagyu 2                                  Pukl Fe renc    RÁCZ FÜRDŐ

1890
 Hadnagyu 2                                  Pukl Fe renc    RÁCZ FÜRDŐ                                                                                      Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
Hadnagy u 6                                    id Varga Ferenc bormérő
Hadnagy u 8-10                               Rácz Fürdő Pankl Ferenc

                  
1891-92
 Hadnagyu 2                               Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
Hadnagy u 5                                 Járosi Dániel
 1894
Hadnagyu 2                                   Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
Hadnagy u 5                                 Járosi Dániel
Hadnagy u 45                              Hornyák János
1896
Hadnagyu 2                                     Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
Hadnagy u 27                                  Marada György
1898
 Hadnagyu 2                                     Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
1899
 Hadnagyu 2                                      Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
Hadnagy u 5                                    Petz Nándor
Hadnagy u 27                                  Marada György
Hadnagy u 39                                  Gerstl Ferenc
1900-1901
 Hadnagyu 2                                       Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
Hadnagy u 4                                         Schierer Károly
Hadnagy u 5                                       Petz Nándorné

Hadnagy u 27                                  Marada György
Hadnagy u 39                                  Csóka László

1901-1902
Hadnagy u 2                                      Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
Hadnagy u 4                                        Schierer Károly
Hadnagy u 5                                       Petz Nándorné
1902-1903
Hadnagy u 2                                    Schierer Károly  RÁCZ FÜRDŐ
1903-1904


Hadnagy u 3                                     Avar László

Hadnagy u 9                                    Bruckbauer Mátyás
Hadnagy u 20                                  Sáfár Pál
1904-1905
Hadnagy u 3                                     Avar László
Hadnagy u 5                                    Avar LászlóHadnagy u 9                                    Bruckbauer Mátyás
Hadnagy u 8-10                              Schierer Károly
Hadnagy u 20                                  Sáfár Pál
1905-1906
Hadnagy u 8-10                              Schierer Károly
Hadnagy u 20                                  Sáfár Pál
1906-1907
Hadnagy u 8-10                              Schierer Károly
Hadnagy u 20                                  Sáfár Pál
1907-1908
Hadnagy u 20                                  Minkusz Károly
Hadnagy u 23                                Marada József
Hadnagy u 41                                    Bráth Ilonka
1908
Hadnagy u 3                                     Avar László
Hadnagy u 9                                      Horváth József
Hadnagy u 8-10                              Schierer Károly
Hadnagy u15                                    Sáfár Pál
Hadnagy u 20                                  Minkusz Károly

Hadnagy u 23                                Marada József
Hadnagy u 41                                    Bráth Ilonka
1909
Hadnagy u 9                                      Horváth József
Hadnagy u 8-10                              Schierer Károly
Hadnagy u 23                                Marada József
Hadnagy u 66                                 Huber István
1910
Hadnagy u 10                                Szalady Géza
Hadnagy u 20                                Huszár Ilona
Hadnagy u 23                                Marada József
Hadnagy u 41                                Bráth Ilonka
1911
Hadnagy u 3                                     Avar László
Hadnagy u 9                                      Horváth JózsefHadnagy u 20                                    Huszár Ilona Hadnagy u 35                               Hanser K

Hadnagy u 41                               Bráth Benedekné
1912
Hadnagy u 3                                     Avar László
Hadnagy u 8-10                              Horváth József
Hadnagy u 20                                   Balla Károly
Hadnagy u 23                                Marada József
Hadnagy u 35                               Hanser K
Hadnagy u 41                               Bráth Benedekné
1913
Hadnagy u 8-10                            Némethy Mátyás
Hadnagy u 3                                     Avar László
Hadnagy u 9                                      Horváth József
Hadnagy u 20                                   Balla Károly
Hadnagy u 29                                     Balla Károly
Hadnagy u 35                               Hanser K
Hadnagy u 35                                 Brandits József
Hadnagy u 41                               Bráth Benedekné
1914
Hadnagy u 9                                      Horváth József
Hadnagy u 20                                   Balla Károly
Hadnagy u 23                                Marada József
Hadnagy u 41                               Bráth Benedekné
1916
Hadnagy u 3                                     Avar László
Hadnagy u 9                                     Hopfinger József
Hadnagy u 8-10                            Némethy Mátyás
Hadnagy u 20                                   Balla Károly
Hadnagy u 23                                Marada József
Hadnagy u 35                                 Brandits József
Hadnagy u 41                               Bráth Benedekné
1922
Hadnagy u 3                                     Avar László
József főherczeg úr ő cs. és  ,kir. fensége védnöksége alatt álló I. budapesti katonai
                                               hadastyán-egylet. pénztárnoka haláláig)
Hadnagy u 9                                   Hetiinger János
Hadnagy u 23                                Marada József
1928
Hadnagy u 3                               özv Avar Lászlóné
Hadnagy u 9                               özv.Hetiinger Jánosné
Hadnagy u 23                                Marada József

“A bormérő, aki olyan gyorsan kitalálta a letelepedett vendég gondolatát, nem csak  boraival  foglalkozott, hanem versírással, festészettel, szobrászattal és zenével is. Hiába mondották,  hogy elegendő lesz, ha a művészetnek csak egyik ágát tökéletesíti, legyen költő vagy festő, szobrász, muzsikus, de ne mind a négy egyszerre, a derék bormérőt azonban nem tántoríthatta el senki se. Egy azonban bizonyos : mégis csak bormérő tevékenysége volt a legrokonszenvesebb, mert aligha fordult volna meg nála annyi művészember, ha nem lett volna tele pincéje mindenféle jó borral.”   –írja Hargitay István A nyári nap c. novellájában a Mély Pince korcsmárosáról, Poldi bácsiról

Az utcában valószínüleg ennél is több kocsma volt, pl a Hadnagy u 23 altti "Vén eperfához "  1933-ban mint Havas vendéglő fejezte be földi pályafutását, de a hitelesség miatt a névsorban csak azok vannak feltüntetve ,amelyek a Czím és Lakjegyzékben az adott évben szerepeltek. A felsorolásból az is kiderük, ki hány évig mérte a budai kadarkát a kedves vendégnekHavas vendéglő a Hadnagy u 23-ban

1873 és 1928 között a Tabán területén  több mint félezer kocsma,bormérés, kisvendéglő várta vendégeit.Nem kis szám ez, különösen ha belegondolunk,hogy a Tabán az első kerületnek csak egy kis része volt, beszorítva a Naphegy és a Gellérthegy meg a Várhegy közé

kassius

2014. szeptember 5., péntek

ÉJSZAKA A TABÁNBAN ANNO 1910


<
Seress Rezső:Még egy éjszaka..................

VÁRKERT HARMADSZOR - SZEPTEMBER VÉGÉRE KÉSZÜLHET EL.....

Lázas munka folyik  a Várbazárnál....   

Öt nappal ezelőtt, a Várkert második átadóján mondta Tarlós István, hogy csak a fanyalgókat érdekli,  mi nem készült el a közel egy éve folyó munkák végén. A vezetőik iránt elkötelezett olvasóknak nincs könnyű dolguk, mivel kénytelenek úgy használni a létesítményt, hogy minduntalan lezárt területekbe, nem működő liftekbe, munkagödrökbe botlanak.
Bemutatjuk, a Várkert mely részeit nem adták át másodszorra sem, ám ezt nem öncélúan tesszük. Mellékelt tanácsainkkal ugyanis mindenki elkerülheti a hivatalos propagandának ellentmondó területeket, és így a valóság nem zavarja össze senki világképét.
Lánchíd utca: A polgármester, Dr. Nagy Gábor Tamás szavaival a területen még "fugázni kell". A feltúrt utca figyelmen kívül hagyása állítja a legnagyobb kihívás elé a kormányhű látogatót. Munkavédelmi szempontból a csukott szemmel történő megközelítést nem ajánljuk, máshogy viszont lehetetlen nem szembesülni a tényekkel. Mivel a park felső bejáratánál is folyik a munka, a legcélszerűbb a várfalról base jumpolva érkezni. 


Fugáznak a Lánchíd utcában Galéria: Várkert Bazár, 
2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index


Vízhordó lépcső: A Várkertet vár kapujaként is emlegetik, 
mivel összeköttetést biztosít a rakpart és a palota közt. Az egyenesen a várba futó lépcső azonban nem készült el, így ezen gyakorlati funkcióját még nem tudja ellátni. A leghelyesebb, ha az állampolgárt nem is érdekli más, mint a reneszánsz kert. Ha pedig mindenképpen el akar jutni a várba, menjen fel mozgólépcsővel félútig, és onnan egy kellemes sétával, a hegy megkerülésével juthat fel a palotáig.

Vízhordó lépcső Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Lift a Várkert felső részétől a várba: A Várkert és maga a vár több lépcsőben kapcsolódik. Félútig fel lehet jutni mozgólépcsővel, vagy a mellette futó lépcsőn, ám az innen induló liftek, lépcsők még nem készültek el. Ahogy az előző pontban írtuk, győzze meg magát, hogy Tarlós főpolgármester, és L. Simon kormánybiztos csak egy egészséges sétára akarja rávenni Önt.
A lift még a gyári csomagolásban Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Vízhordó lépcső tetején futó lépcső: A népnyelv minden bizonnyal szívatólépcsőként emlegeti majd a konstrukciót. A fedett lépcső tetején, szintén a várba futó lépcsősor ugyanis ránézésre elkészült. A látogató felkaptat néhány száz lépcsőfokot, majd konstatálja, hogy éppen a végcél előtt zárták le kerítéssel, így már a vár közvetlen közeléből kell visszafordulnia. A vezetőit tisztelő látogató csak testmozgási célból használja ezt a sehova nem vezető útvonalat.


Erről a pontról kell visszafordulni Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Csigalépcső: Az előző mellett építettek egy másik lépcsőt, amely egy köztes szintre visz le, de ezt sem adták át. Oda rendes állampolgár nem is akar lemenni.


Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

A reneszánsz kert üvegliftje: A rendezvényteremből vezet a parkba, de még nem készült el. Miért is érdekelné a rendes magyart egy lift, ha nézheti a szép virágokat?

Koncentráljon arra, hogy milyen szépek a virágok! Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Rendezvényterem: Az egyébként remek, kortárs teremnek csak a felét adták át. A megnyitón azt mondták, két nap múlva megnyílik a többi rész is, de a közönséget öt nappal a nyitás után sem engedték be. Egyelőre rendezvények sincsenek, tehát itt semmi keresnivalója a vezetőit tisztelő állampolgárnak.Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Várkert felső parkja. A park rézsű feletti részén még dolgoznak a munkagépek. De amúgy is a korlátoktól nyílik a legszebb kilátás, minek másznánk fel olyan magasra?


Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Mária szobor és környéke: A látogatókat a Várkert liftjei vinnék a kilátó jellegű falszakaszra, de nem csak ezek nem működnek, hanem a várfal is le van zárva. A turisták így csak távolról tekinthetik meg a nőt, aki úgy lengeti csecsemőjét a mélység felett, ahogy a megboldogult Michael Jackson tette a kis Prince Michael II-vel szállodai erkélyén. A szobor távolról, a már átadott reneszánsz kertből mutatja legszebben kontúrjait, sokkal jobb innen távolról megtekinteni. 

Innen fentről sokkal kevésbé impozáns a szobor, jobb is, hogy lezárták Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Kávézó: A kortárs parkban épülő Corten-acél és üveg épület egyelőre csak szerkezetkész, de olyan sok kávézó van a környéken, hogy miért pont ide akarnánk beülni?
Galéria: Várkert Bazár, 2014. szeptember 2. (18 kép)
Fotó: Bakró-Nagy Ferenc / Index

Mikor lesz a harmadik megnyitó?
A helyszínen azt hallottuk, hogy a munkálatokat szeptember végére kell befejezni, akkor adnák át harmadszor a létesítményt. L. Simon László sajtó osztályán viszont arról értesítettek minket, hogy harmadik megnyitó nem lesz. Igaz, a kormánybiztosság még mindig azon az alapon kommunikál, hogy a Várkert kész van, csak kisebb javítások zajlanak még, például hullámos a gyepszőnyeg.

Forrás:http://index.hu/belfold/2014/09/03/szeptember_vegen_adjak_at_harmadszor_a_varkertet/

A Swietelsky animáció filmje 2013-ból :Itt még 2014 tavasza a tervezett végátadás.

Mostani állapot a második átadás után madártávlatból: