1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2019. március 30., szombat

MÚZEUMA VAN A TABÁNNAK 5/3 harmadik rész

Feljegyzések az ősrégi Tabánról

EGY MŰEMLÉK ÉLETE ÉS HALÁLA -BUDAPEST

  - Ősi városrész a Tabán, elmúlt már 900 esztendős. 

      Dokumentumait, az elődöktől ránk maradt vándorkönyveket, obsitosleveleket, templomi írásokat, korabeli útleírásokat mégsem őrzi múzeum. Hivatalosan nem. Tabánnak azonban mégiscsak van múzeuma. Bátran nevezhetjük annak Fischer Árpád helytörténész Krisztina téri otthonát, a faltól-falig, mennyezettől a padlóig, könyvektől, levelektől, térképektől roskadozó polcok sorát.

Itt telepedtek meg őseim sok száz esztendővel ezelőtt, s családunkban apáról fiúra szálló szokás a hagyományok őrzése, a tabáni emlékek gyűjtése — mondja Fischer Árpád. —
Néhány olyan dokumentumra tettem szert az utóbbi években jómagam is, amely még a Széchényi Könyvtár vagy a Levéltár gyűjteményéből is hiányzik. Féltett kincsem az az 1733-ban kiadott bőrkötésű vékonyka könyv, amely Budáról szól, a fürdővárosról, a templomokról és a korabeli iparosokról. Vánossy Ferenc polgármester írta, s a könyvecske 1766-ban került Gyulai Sámuelhez, aki Buda főparancsnoka volt. Nehéz kijelenteni, hogy bármelyik dokumentum különösképpen a szívemhez nőtt volna, hisz egyformán féltem mindegyiket. Az 1836-ból fennmaradt Vándorkönyv például megőrizte az utókornak, hogy Szutrell Alexander könyvkötő merre járt vándorúton, még szülőhelyére, Buda városába visszajutva, mesterként két üzletet is nyithatott. Bécs, München, Linz, Augsburg, Ulm, Erfurt, Mains voltak a fő állomásai. Érdekes, hogy az általa alapított 'üzletek egyike még most is nyitva állt, a mai Petőfi Sándor utcában, a Belvárosban


A gyűjtemény 1760-ból fennmaradt térképén jól látszik, hogy Pesten szántók, a Tabánban,, Krisztinavárosban, Óbudán azonban már takaros kis házak, forgalmasabb főutak, sok-sok vendéglő és fürdő volt. A környező dimbes-dombos vidéken pedig végeláthatatlan szőlőtáblák, egészen az erdővel borított hegyekig. Binder Fülöp metszete a korabeli Budáról, egyedülálló érték.

A lelkes lokálpatrióta Fischer Árpád számon tartja az őstabáni családokat, a Blinzingereket, a Horváthokat, a Bos- nyákovicsokat s huszonhat esztendővel ezelőtt néhány lelkes baráttal megalapította a Tabáni Barátok Körét. Azóta minden esztendőben találkoznak, november 30-án, hogy fehér asztal mellett — idén az Alba Regia étteremben — cseréljék ki vagy avassák be egymást a legújabb tabáni, vagy ősbudai dokumentumok rejtelmébe. Legtöbbjük mégis csak arra kiváncsi, hogy mit sikerült a kutatónak felderítenie az ősi jellegét már alig-alig őrző városnegyedről.
Amerikai Magyar Népszava, 1981. január-június (82. évfolyam, 2-26. szám)1981-04-03 / 14. szám

Kereszt tér a szerb kereszt mellől

2019. március 29., péntek

MÚZEUMA VAN A TABÁNNAK... 5/2 második rész

Cselekedni a szülőföldért 

„Harcokban mállott sáncárok tövén, Megbújtak itt furcsa, görbe házak."


Dutka Ákos versében él így a negyven esztendeje lebontott régi Tabán.

Mállott köveit széthordták, árkait betemették pázsitszemfedőt kapott a megszűnt városrész, lakói szanaszét költöztek, de jutott a tabániakból az ország minden vidékére.
A volt tabániak hatvan-hetvenévesen — vagy ifjú leszármazottjaik — minden esztendőben találkoznak a Várkert-kioszkban, Katalin napján, mert akkor volt valaha a tabáni búcsú.

1972-ben a Várkert-kioszk renoválása miatt a Márvány Menyasszonyban került sor a tabáni találkozóra.

Egy ős tabáni család ittragadt lelkes leszármazottja, Fischer Árpád szervezi ezeket a találkozókat. Hóna alatt nagy aktatáskával kopogtat be Katalin nap táján a szerkesztőségekbe, hivatalokba, kirakja az albumokat, iratokat, megsárgult leveleket és fényképeket, mintegy bizonyításként: íme, ez volt! Ilyen volt!

Fischer Árpád mutogatja a sárgult fényképeket és dokumentumokat.

Fischer Árpád karonülő gyermekként Bráth Ilonka Hadnagy utcai kocsmájában.Jobboldalt két lányéval nagyapám

Kérdem tőle: miért házal a régi Tabánnal a táskájában, miért szervez, levelez fáradhatatlanul?

 A Hazafias Népfront kerületi bizottságának tagja. De azonkívül? Azt mondja nekem: tabáni. Ez a legtöbb, ő a tabáni.

Ott voltam azon a novemberi vasárnapon a Márvány Menyasszonyban a találkozójukon. Srammli zene, két hegedű, egy gitár és egy harmonika; énekszó, fele német, fele szerb, a sarokban magyar rivalgás, ismerősök ölelgetik egymást.
Fischer Árpád leültet az egyik sarokasztalhoz, fut a táskájáért, de végül is a zsebében találja meg a levelet, amit mutatni akar. Látni már gyűrött papírján, hogy sokan olvashatták, kézről kézre járt.

 Kantonból küldte Dorozsmai László, a Döbrentei utcából elszármazott hazánkfia. „Szívem ott van veletek a találkozón, kedves régi tabániak!" 
A másik levél Brazíliából érkezett, Porto Alegre-ből, Calligárisz Ferenc, volt tabáni tanító írta.

Nyolcvanesztendős. „íróasztalom felett három kép függ, a régi főváros körképe. Látni Tabánt is . .. Sajnos, öreg vagyok már, nem kelhetek útra ..." 

Hozott a posta Egerből, Kapuvárról, Debrecenből, Békéscsabáról, Szombathelyről is levelet. Tabániak üdvözletét.
Mert ez igazi ünnep volt régen, a Katalin napi búcsú a tabániak nagy ünnepe, tárva-nyitva ezen a napon minden tabáni ház kapuja, sütötték a szalagos fánkot, a szerbek a csevapcsicsát meg a razsnyicsát a parázs fölött. Most csak a zónapörköltet, a gulyáslevest, a töltött káposztát és a babgulyást hordja a pincérek elfáradt hada a Márvány Menyasszony füstös, igazi budai hangulatú termeiben.

 A vendégek vannak vagy háromszázan. Délelőtt tíz órától érkeznek, többen be se férnének, mint háromszázan, s ez hatszáz látogatót jelent, mert váltják egymást a vendégek, a szék ki sem hűlhet, a pincéreknek nincs idejük abroszt cserélni.
Minden évben ennyien jönnek össze: hétnyolcszázan. Mert még este is bekukkantanak, kissé spiccesen. Lehet, hogy ugyanazok, akik már délelőtt itt jártak ? A tabáni Fischer feljegyzi a nevüket, mert ez is dokumentum. Jár asztaltól asztalig, ismer mindenkit. „Ez az Elvira néni két gyereke. De megnőttek ! Hát Elvira néni ? A férje után ment. A férje is tabáni volt, de elszármazott innen. A gyerekek szívében még él Tabán, lám, lám . . »
Hallgatom a zsongást, kíváncsi vagyok, miről is beszélgetnek ezek az emberek, akik minden esztendőben csak egy-két órára látják egymást. Mi köti össze őket?

 Megint csak Dutka Ákos verse jut eszembe:

 „A vén Tabánnak téres, hűlt helyén, /
 magamnak én még múltról fütyiirészek
 és előttem im a lankás pázsiton
 ünnepekre indul már az élet. .."


Valóban elindult? Tovább lépett? Vagy ott toporog még mindig a régi romantikánál, a kifakult emlékeknél, macskaköves utcák zegzugaiban bolyongva, mint régen Virág Benedek, aki „kovakővel" gyújtotta meg a gyertyát és lúdtollal körmölt magyar éneket ?

Kosztolányi írta ezt róla szóló énekében, ő látta maga előtt esős vízfestményként a régi Tabánt, és megkérdezte: mi maradt belőle ? „Egy kis küszöb és egy villamosmegálló.''''

Ezért a megmaradt küszöbért jönnek ide? Hiszen a pázsitszemfedő már azt is befedte. Virág Benedek nyomát is, a Vitkovitsék nyomát is, az idillek is szétfoszlottak, mert nem holdfény világít, hanem neon — akkor hát miért?

Ezt keresni most, negyven esztendő után, olyan dolog lenne, mint a régi tabáni közöket járni, a Virág közt, az Orbán közt, a Görög közt, amelyek mind zsákutcában végződtek
valahol.


Krúdy világa volt ez, akinek hősei gyakran elvetődtek a Holdvilág utca kis vendéglőibe. De ezek az emberek, akik itt ülnek srammli zenét hallgatva, a dallamot dúdolva, koccintgatva, paprikáslét tunkolva vízivárosi fehérbéles kenyérrel, már nagyon távol élnek ettől a régi romantikától, a zegzugos Tabántól.
Egyikük mérnök az Egyesült Izzóban, a másik matematika szakos tanár, a harmadik orvos, három gyermeke is felnőtt már, mutatja a lánya esküvői fényképét.
Ezek az ide vándorló tabániak nem a régmúltat keresik.

Nem azért ült vonatra a debreceni mérnök, hogy a Holdvilág utcáról beszélgessen az Egerből érkezett postatisztviselővel. A város szeretete hozta őket össze, az a pezsdülő erő, amiről mostanában olyan sok szó esik új életünk formálásában. A Hazafias Népfront honismereti mozgalma szabadította fel ezt a minden ember lelke mélyén szunnyadó erőt, kötelességévé téve mindenkinek, hogy ne csak szülővárosa régi utcáinak képét, alkonyati fényeit és emlékeit dédelgesse a szívében, de tegyen is valamit a városért, a szűkebb hazáért.

1933-ban kezdték a Tabán lebontását; tizennyolc esztendővel ezelőtt, 1954-ben találkoztak először a szétszéledt tabániak. Ennyi kellett, hogy eljussanak az emlékezéstől a tettekig, a cselekvésig. Ez a legutóbbi találkozó is a cselekvés jegyében jött létre, meg is írta mindenkinek Fischer Árpád: fontos bejelentést akar tenni. Ez a fontos bejelentés mindenki előtt ismeretes, hiszen már szó volt róla tavalyelőtt is, csak valahogy nem szorgalmazták eléggé a dolgot, az elképzelés továbbra is az aktatáskában szunnyadt.

 De azóta már a Népfront is a tabániak mellé állt, s ez annyit jelent, hogy rövidesen megalakul a Tabániak köre, és aki ebben dolgozni akar, annak széles lehetősége nyílik erre a honismereti mozgalom keretein belül. Össze akarják gyűjteni a kulturális, művészeti, munkásmozgalmi emlékeket Tabánról.

Eddig csak Fischer Árpád járta sorra a volt tabániakat, fényképeket, emléktárgyakat gyűjtögetve. Fel kell jegyezni — hogy megmaradjon az utókornak a sok kedves tabáni népszokás — a régi Katalin-bálok hangulatát, a kapások táncát, a farsangi szokásokat, a tabáni lakodalmakat, összegyűjteni azokat a dokumentumokat, amelyek mondanak valamit az utókornak, istápolni a hagyományokat, hogy ne merüljenek feledésbe. A város eltűnt örökre, Tabán régi helyén fű zöldell, gyermeksereg siet lankás dombjaira, ha lehull az első hó. De ami a régi városrészből megmaradt, az ne csak a szívekben éljen! Mindenkinek van valami a birtokában. Egy régi szalag, régi érem, régi kép, festmény, emlék, össze kell adni, összegyűjteni. Ahogy a srammli zenészek gyűjtötték a pénzt, a kékhasú tízeseket és húszasokat, úgy hullottak egy másik kosárba az emléktárgyak. Majd a bizottság rendezi őket.

Hogy az eltűnt városrész is kapjon beszédes emléket, szóba került egy tabáni emlékmű felállításának a lehetősége is. Fischer Árpád ismerteti a tervet, távoli látomás még, de szavai nyomán kibontakoznak körvonalai:

„Legyen rajta dombormű is, s azon a városrész jelentősebb eseményeit megörökítő mozzanatok. Minden történelmi eseményt kőbe kell vésni. És valahogy fejezze ki a népek baráti összefonódását is az az emlékmű. Azt, hogy itt együtt éltek magyarok, szerbek, németek, még görögök is, békességben, egymást szeretve, tisztelve és ezt a várost építve. Mert ez a város, ez a mostani is magán viseli az ő kezük nyomát.. ."

Bárcsak más városrészek egykori és mai lakóit is összefűzné a szülőföld szeretetének köteléke. S kívánnának tenni is érte..
Aranykakas nutca a régi Tabánban

Illés Sándor
(Budapest, 1973. (11. évfolyam)1. szám január)


Kosztolányi Dezső:
Ének Virág Benedekről

Jaj, hogy szerettem volna élni régen,
vén századok bús mélyein, korábban,
mikor a lélek nyílt, a jóság s nem ma
a buta „modern tehnika” korában.
Otthontalan bolyongok, hazavágyván
és sírva vágyom vissza, ami volt már,
akkor a szemek föl az égre néztek
s úgy állt a szív, mint liliomos oltár.
Az emberek akkor meghaltak őszen,
mosolyogván az asszú, édes őszben
szívükbe hordták az örök szerelmet
s mindég holdfényben mondták,
hogy: szeretlek.
Jó emberek között folyt volna éltem,
tán itt, ahol most élek észrevétlen,
köröttem - essős vízfestmény - Tabán,
nyugodt lennék, vagy boldog is talán.
Ülnék otthon az ablakmélyedésben,
sétálnék egy-egy régimódi, halvány
leánnyal a haldokló némaságban,
vagy bogarásznék a Gellérthegy alján
és új boron, mikor habos a rámpás -
kapukulcs a kezemben, kézilámpás -
korhely árnyékomat nyomomba húzván
mennék haza a kormos, süket utcán.
Aztán csak várni - az élet elröppen -
Horatius-t olvasni, esti ködben,
álmodni mélyen és álmodni resten
s télen táncolni, túl, a kicsi Pesten.
Ma hogy a föld vérünk, könnyünket issza
szeretnék futni: vissza, vissza, vissza.

Itt szomszédomban, az ordas hegyek közt
a „szent öreg” élt, Virág Benedek.
Kovakővel gyújtotta meg a gyertyát
s lúdtollal körmölt magyar éneket.
Akkor sem ismerték nálunk a költőt,
futó, szegény vad, elbújt reszketeg,
görcsös szókat gyalulva gyúlt szemekkel,
tág pupillával nézte az eget.
Sokszor megállok most, hol ő lakott rég
s alázatosan és magamba szálló
lélekkel kérdem, mi maradt belőle?
Egy kis küszöb s egy villamos-megálló.
De én gyakran elmentem volna hozzá,
hogy lelkemet szava beharmatozná,
piruló arccal néztem volna rája,
hogy mit mond papos és szigorú szája,
lobogó nyakkendővel és kalandos
fürtökkel, én, az ifjú-ósdi lantos
olvastam volna néki órahosszat,
versekbe szedve A' hazát, az Aether-t
és írtam volna Daphnis-ról, Chloé-ról
s „Magyar Jövőnk”-ről vagy száz hexametert.
Ő meg bólintott volna a homályon
s én lehajoltam volna, hogy megáldjon.
Zsinóros, régi attilát viselt még
ráncos kezű és prédikáló bölcs volt
szobája, mint agg papok szobája,
a szekrényében égettbor s gyümölcs volt:
és dicsérvén a Poézis hatalmát
átnyujtott volna versemért egy almát.
2019. március 28., csütörtök

MÚZEUMA VAN A TABÁNNAK...5/1 első rész

Azaz csak volt.  Volt 1x1 múzeum....


Sokszáz évig kanyarogtak a Gellérthegy lejtőjén a zegzugos tabáni utcák, ódon házakkal, leánderes udvarokkal, sramliszótól hangos kiskocsmákkal, ahol keveredett egymással a sváb himmelhergott , a szerb guzlica és a magyar káromkodás. Ehhez képest igen rövid időt élt meg –bár sokan óhajtották -a reá való emlékezés otthona-a Tabán Múzeum-mely hosszú vajúdás után alig tíz évig állt fenn ....Hogyan is kezdődött?

Emlékezés 5 részben......

1958-1 rész


Magyar Nemzet, 1958. november (14. évfolyam, 258-283. szám)1958-11-30 / 283. szám

Az eltűnt városrész régi lakói tabáni találkozót tartanak


Hollók dombja — Nyárshegy — Naphegy!... Egymást követő történelmi korok emlékét őrzi ez a háromféle elnevezés régi térképeken, sőt egykori tabáni őslakók emlékezetében is, Csöndes naphegyi utca, az Ág utca sarkán áll az a hangulatos Cukrászda, amely alatt egykor — török temető volt. És a török megszállás idején á Hollók, dombja volt a kivégzések színhelye. Nemeseket és tiszteket a Várban fejeztek le, a Hollók dombján pedig. ott. ahol ma pázsit övezte teniszpálya áll, és fehér nvírek, topolvafák levelei rezegnek nyéridfikhen, a pór néoet húzták kofóba. Nvilván ezért is nevezték el a régí tabániak ősei az ükapák és a dédek — Nyárshegynek.


Ahol Czuczor Gergelyt elfogták

Gondol-e a budai vándor ezekre a régmúlt időkre, ha útja a Naphegy parkírozott útjain a hegyre visz?!_ Hiszen emberöltőnek illő idő szaladt el azóta, hogy a Tabánt az akkori helytelen városrendezés lebontásra ítélte, és ezt az ítéletet két év alatt végre is hajtották. 1934-ben a Fehérsas-téri polgári iskolát, ezt a viszonylag korszerű és stílusos épületet is lebontották, majd a Duna-parti házakra került a sor.
A második világháború zivatara azután siettette a bontócsákónyok munkáját: a romépületek sorában eltűnt Dobrentei Gábor és Virág Benedek hajdani otthona, és a kis ráctemplom is zöldre mart rezestornyával, karcsú épületével. Ma már csak az 1790-ből származó Hétválasztó-fejedelem fogadó épülete áll, és az Apród utcában Semmelweis Ignác szülőháza, a sarkon pedig, szemben a parkkal a Szarvas-ház, amely Zsigmond király korabeli építkezés, s ormán ma is látható a védjegy:

kutyák kergetik az erdő nemes vadját, a szarvast. 


Itt állt régen a Szarvas-fogadó és kávéház, ahol Czuczor Gergelyt * az osztrák zsandárök elfogták, és Petőfi 1848-ban a márciusi ifjak kinyomtatott pontjait és a Talpra magyar szövegét osztogatta. Sokáig itt volt otthona a szabadságért lelkesülő tabániak 48-as polgári körének is.

Hová tűntek a tabániak?


Huszonöt éve tűnt el a Tabán, amelynek zeg-zugos utcáiért, ódonságáért, leánderes udvarú kisvendéglőiért nemcsak az írók, Krúdy Gyula és társai lelkesültek, legalább annyira, mint a Duna-parti másik városrészért —, Óbudáért. A századvégi polgárosodó Pestnek is kedvenc ro- mantikázó helye volt a Tabán.

 A pestiek fiákeren jártak át a Makk-hetesbe, meg a Hét rózsába, a tulajdonos Huber vendéglős hét csodálatosan szép, tűzről pattant lányának kedvéért. Poldi bácsihoz a Mélypincébe, a Kakuk-vendéglőbe, vagy az Albeckerhez, és az Avar-vendéglőbe

Győznénk elsorolni, hogy még hová és kihez, vagy kihez miért: zamatos kisnpörköltjét ízlelhi-e. vagv a jófajta gellérthegyl- naphegyi bort kóstolgatni?

A Tabán éppen ódonsága, házainak düledező állapota miatt érett meg annak idején a lebontásra. Költők és dalszerzők elsiratták, de a kor hipokrita szellemének sugallatára legkevesebbet törődtek a tabániak sorsával. Ez most már idestova negyed százada fáj a tabániaknak, mert sokan nem találtak otthont a szomszédos budai városrészekben, a Krisztinában, a Vízivárosban, hanem a Mária Valéria-telepi barakkházakba került nagy részük, s onnét sokan csak a felszabadulás után költözhettek el emberibb otthonba.

„Emlékezzünk régiekről“...

Három évvel ezelőtt,' 1955- ben az egyik legöregebb tabáni származású család két leszármazottja: Fischer Vilmos és unokaöccse Fischer Árpád építőipari dolgozó összehívta a volt tabániakat. Majdnem ötszázan jöttek el az első “toborzásra" és emlékeztek régiekről. Történelmi évfordulókat idéztek, nagyrészt szájhagyomány alapján. Mikor volt az első nagy kolerajárvány, vagy hányban talált otthont Lazarevics István despota vezetésével, majd Csernovics Arzén pátriárka vezérlete alatt idetelepült rácok sokezres lélekszámú tábora a Tabán lejtőin? Mikor temették be az Ördögárkot? ... Ki emlékszik a Hadastyánok Segélyező Egyletének ősi címerére?!..'.

Öregek és fiatalok ilyen emlékeket idézgettek a múltból, s már akkor elhatáfózták, hogy ez az óriási "család", amely mintegy négyezer ember volt — összetart a jövőben. Tavaly ilyenkor újra megrendezték a tabáni összejövetelt.

Tabániak az új Tabánért

Ma új tervek születnek a régi tabániak körében. A tavalyi találkozóra már hétszázhatvanan gyűltek össze, többek között Sopronból, Vácról, Debrecenből, Böhönyéről, Balatonfüredröl. A találkozón kézről kézre járt a régi Tabán albuma, az eltűnt otthonra emlékeztek azzal, hogy az egykori vendéglősök, mézeskalácsoscxk, gyertyaöntők, papucsosok, csizmadiák, bognárok, kádárok, s kötélverők, pékek, vízhordók és fürdősök utódai ne csak szívükben maradjanak tabániak. Ne csak arra emlékezzenek, hogy Kossuth temetésén a 48-as harcosók és honvédeket bújtató csalódok lányai talpig gyászban vettek részt, s a régi Pest őket emlegette fekete lányoknak, vagy hogy mekkora vásárokat tartottak a Fehér Sas téren!...

 A tabániak az új, az épülő Tabánért is dolgozzanak. Azon a találkozón, amely sorrendben a harmadik lesz, és vasárnap rendezik ismét a Várkert Kioszkban — egész nap — a tabániak népes tábora elhatározza majd, hogy szerepet vállal a Szarvas-ház kávéházzá építésében.

A vendéglátóipar kapta meg ezt az ősi házat, a volt fogadót, és a megfiatalodó Szarvasban otthont keresnek az ősi tabániak. Itt akarnak majd kiállításokat rendezni volt szülőföldjük emlékeiből, s újra megalakítják a Tabáni Daloskört is,A tabáni DALOSKÖR nótája

amely annyi sikert hozott a nagyapáknak és még ma élő tabániaknak is.
 A céhek hajdani emléktárgyai részint már múzeumban vannak, de mint Fischer Árpád fáradhatatlan kutató munkával kiderítette, még mindig számos család őrzi a régi ünnepségek muzeális értékű ruhadarabjait, a Tabánról készült festményeket, régi kardokat, mesterségek jelvényeit. írásos emlékeit. Az Imre-fürdő, új gyógyszállójának építésében a tabániak is részt vesznek.

 Mozgalmat indítanak a még meglevő műemlék-házak helyreállításáért és néhány lebontott műemlék újraépítéséért. A Holdvilág, Kereszt és Aranykakas utcák ma már csak hegyí utak. A török dzsámi helyén barokk temnlom áll — műemlék, de a tabániak éppen e városrész nagy múltjára emlékezve jelentkeznek újra. Méltók akarnak lenni az építkező, itt négy-ötszáz éve otthont talált ősökhöz

.
Szabó József

Magyar Nemzet, 1958. november (14. évfolyam, 258-283. szám)1958-11-30 / 283. szám*
Czuczor Gergely 

(Andód, 1800. december 17. – Pest, Belváros, 1866. szeptember 9.)magyar bencés szerzetes, költő, nyelvtudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Eredeti neve Czuczor István, rendi neve lett a Gergely. Jedlik Ányos fizikus, a dinamó és a szódavíz feltalálójának unokatestvére.
Költőként a népdal formakészletének egyike legfontosabb elterjesztőjeként, hazafias versek szerzőjeként ismert. Magas színvonalra fejlesztette a nemzeti eposz és a ballada műfajokat. Nyelvészként fő műve a hatkötetes mű, A magyar nyelv szótára (1862–1874, amelyet "a Czuczor–Fogarasi" néven emlegetnek, mert Czuczor halála után Fogarasi János fejezte be).
Czuczor Gergely sok verse népdallá vált. (Móser Zoltán művelődéstörténész kutatása alapján 84, háromszor annyi, mint ahány Petőfi Sándor-vers.
Az 1848-as forradalomban való részvételéért, illetve a forradalomra felhívó Riadó című verséért két évet kellett várfogságban töltenie. Kolerajárvány áldozata lett, mint negyedfél évtizeddel korábban Kazinczy Ferenc.
Forrás:Wikipédia

következik a 2.rész (Cselekedni a szúlőföldért)

2019. március 27., szerda

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: SZEGÉNYEK

Te elfelejted, hogy délben mit ettél,      
kivel beszéltél tegnap, 
ki az ellenséged, barátod. 
mert gazdag vagy s feledékeny. 
Úgy elhagyod élményeid, 
mint kiolvasott újságjaid a
 gyorsvonatok hálófülkéiben 
s robogsz tovább, köszönve ennek, mosolyogva emerre, igen szórakozottan. 
De a szegények még most is tudják, 
mit mondtál te nekik öt évvel ezelőtt, 
hogy végigmentél a budai utcán 
s megsimogattadszőke kisfiúk fejét, 
ki azóta ott porlad a tabáni temetőben
Óvják ők azt, ami élet, félreteszik, 
amit csak megérintett, mint azt a
 siralmas bádogdobozt, amelyben
 cigarettát tartottak valaha mások. 

A szegények virrasztanak, 
vigyáznak mindenre,
 élnek te helyetted is 
és nem felejtenek.


2019. március 26., kedd

ÓHITŰ MAGYAROK TEMPLOMA 1934


Magyarság, 1934. november (15. évfolyam, 244-267. szám)1934-11-14 / 253. szám


A főváros templomot adott a görögkeleti magyar egyháznak


Magyarság  ismételten foglalkozott azzal a szívós harccal, amelyet az ortodox hitü magyarok folytattak az önálló görögkeleti magyar egyház felállításáért. Megírtuk, hogy a magyarságukért küzdenek s hogy a magyar földön nem akad templom, ahol magyarul dicsérhetnék az Istent. Sokáig voltak otthontalanok, mig végre most Budapest tanácsa kiutalta számukra a régi tabáni temető kápolnáját

.
A Csörsz- és a Csend-utca közt fekszik az egykori tabáni temető, ahová Mária Terézia uralkodása óta temetkeznek a budaiak, de ma már csak a történelmi jelentőségű sírkövek emlékeztetnek benne a múltra.


 Itt, Virágh Benedek vasrácsos sirja és a budavári hősök tömeghantja között végre lelki otthont találnak az óhitű magyarok, akiknek egyháza még Szent István apjának, Géza fejedelemnek idejében keletkezett. Ez a keleti egyház az idők folyamán egyrészt elszlávosodott, másrészt elrománosodott s 1934-ig kellett várni, amíg a magyar szó ismét felcsendülhetett a magyar főváros első görögkeleti templomában.


A temetői kápolnából lett görögkeleti templom egyelőre szűk annak a közel 2000 budapesti óhitű magyarnak a befogadására, akik hosszas küzdelem büszke eredményét látják megtestesülni benne, de mégis templom addig, amig méltóbb helyet kapnak istentiszteleteik számára.
Künn az őszbeborult tabáni temető horpadt sírjai között pedig szorgalmas munkáskezek dolgoznak az elhanyagolt kápolna renoválásán. Uj külsőt és uj belső berendezést kapnak a régi, megszentelt falak.
A renoválási munkálatok 8—10 nap múlva befejeződnek s akkor ünnepélyes keretek közt, görög liturgia szerint, de magyar nyelven szentelik fel hatévi munka és harc eredményét, az első budapesti görögkeleti magyar templomot. Az eddigi tervek szerint november 25-én lesz az uj görögkeleti magyar templomban az első magyarnyelvű mise.A főváros tanácsa az Arany szájú Szent Jánosról nevezett görögkeleti magyar egyháznak adta át a tabáni kápolnát és a határozatban külön kiemeli, hogy a kultuszminiszter pártoló véleményezése alapján ad hajlékot az óhitű magyaroknak.
TABÁN KERESZT TÉR 1890


Háttérben a régi királyi palotával

2019. március 24., vasárnap

TANÁR FESTŐ A LETÜNT TABÁNRÓL-TIBAI TAKÁTS JÁNOS MŰVÉSZETE


A letűnt Tabán tanár-festője – Tibai Takács János művészete

PESTBUDA.HU

Ha az ódon, sokak számára romantikus hangulatú Tabánt szeretnénk megidézni, a legtöbbször Zórád Ernő hangulatos festményeit érdemes segítségül hívnunk. Viszont még a régi Tabánt ismerők között is kevésbé ismert Tibai Takács János neve, akinek több tucatnyi nagyszerű festménye és grafikája őrzi a tabáni múlt emlékeit. Ismerkedjünk meg gazdag életművével!


Írta: Tudós-Takács Ernő


Tibai Takács János 1876. március 29-én Tápiószentmártonban született. A középiskolát Balassagyarmaton végezte el. A budai Pedagógiumban matematika-fizika és történelem-ének szakos tanári oklevelet szerzett. A tanulmányai befejezése után a hajdúszoboszlói polgári iskola tanára lett, ezt követően a hatvani, 1911-től pedig az újpesti polgári iskolában tanítottTibai Takács János alkotás közben (Forrás: magángyűjtemény)A századforduló környékén Benczúr Gyulától vett festészeti magánórákat, aki elismerően nyilatkozott tehetségéről. 1906-ban a Nemzeti Szalonban állították ki a festményeit, utána ott több tárlaton is szerepeltek az alkotásai. 1914-ben, a világháború kitörésekor mint hadapród bevonult katonai szolgálatra és a 30. honvéd gyalogezred hadifestőjévé nevezték ki. A világháború alatt megjelent Külügy–Hadügy című lapban magyar katonákról készített több portrérajzát is publikálták. Polgári iskolai tanárként 1922-ben nyugdíjba vonult, hogy kizárólag a festészetnek élhessen.


Tibai Takács János sikeres portréfestő volt: több helyi és országos egyesület, szervezet is megbízta ilyen munkákkal. Megfestette Ányos Pál pálos szerzetes, Fráter Lóránd dal- és nótaszerző, Szabolcska Mihály költő, Balázs Árpád zeneszerző, Papp-Váry Elemérné költőnő, Petrovácz Gyula építész és országgyűlési képviselő, Bem József tábornok és az 1938-as budapesti Eucharisztikus Kongresszus alkalmából Eugenio Pacelli bíboros (a későbbi XII. Pius pápa) portréját. 1932-ben, Gyónon országos ünnepség keretében leplezték le a Gyóni Géza költőről készült olajfestményét.
A Gyóni Gézáról készült festmény 1932-ben, a költő halálának 15. évfordulójára készült el (Forrás: dabasi Gyónyi Géza Általános Iskola)


Tibai Takács tankönyvillusztrációkat is készített, valamint az 1930-as években többször is kiadott Ismerjük meg Budapestet! című, a város főbb nevezetességeit bemutató bédekkernek is az illusztrátora volt: tíz rajza került a kötetbe, elsősorban a korabeli Tabánról. Nagyjaink szülőházai címmel megfestette tucatnyi történelmi nagyságunk szülőházát, és ez képeslapsorozatban is megjelent.

A Várban lévő Balta közről készített grafika is szerepelt a Budapest nevezetességeit tartalmazó bédekkerben (Forrás: Ismerjük meg Budapestet!


Budapest főbb nevezetességeinek és emlékeinek kalauza, rövid története és magyarázata. Szerk. Mikulich Károly és ifj. Pataki Mihály. Illusztrálta: Tibai Takács János. Budapest, 1938)

A Nagyjaink szülőházai című képeslapsorozat összefoglalóan is megjelent (Forrás: Hungaricana)


Legfőbb művészi célkitűzése az 1933 előtti, régi Tabán arculatának megörökítése volt. Ennek érdekében rengeteget járta a Tabán ódon, kanyargós, romantikus hangulatú utcáit és tereit, és a főbb nevezetességek, utcarészletek és életképek neoimpresszionista stílusú megörökítésével bepillantást kaphatunk ebbe a letűnt világba.
A Hadnagy utcát ábrázoló festményen a Tabán több nevezetessége is látható (Forrás: magángyűjtemény)


A Hadnagy utcát bemutató, 1917-ben készült festményen a jellegzetes földszintes tabáni házakon kívül jól látható a Fehér Sas téri polgári iskola épülete, a szerbek egykori görögkeleti temploma és az Erzsébet híd is. A szerbek egykori jelentős tabáni jelenlétét igazolja a Kereszt tér című Tibai Takács-alkotás is, amelyen a szerbek kőkeresztje látható.A tabáni szerbek híres keresztje lett a névadója a Kereszt térnek (Forrás: Patyi Árpád gyűjteménye)A Holdvilág utcai kaput ábrázoló képen bepillantást kapunk a kapu mögötti ház udvarába is. A szűk Holdvilág utca a művész más festményén is feltűnik. Jellegzetes tabáni házakat és udvarokat látunk az Aranykacsa utca, a Horgony utca és a Kőműves lépcső egyes részleteit ábrázoló alkotásokon is.
A Holdvilág utca 14-es számú ház kapuja mögé is bepillanthatunk ezen a festményen (Forrás: Patyi Árpád gyűjteménye)Ű

A Holdvilág utca szűk, kanyargós utcáját körülfogták a földszintes házak (Forrás: tabananno.blogspot.com)
A tabáni udvart élővé teszi az orgonafa (Forrás: tabananno.blogspot.com)


A még ma is létező Virág Benedek-ház megfestésével Tibai Takács megörökítette az egykori neves pálos szerzetes és költő tabáni lakóhelyét. A Döbrentei utcai házban működött a közelmúltban bezárt Tabáni Helytörténeti Gyűjtemény is.
A Döbrentei utca 9-es szám alatt található Virág Benedek-ház egyike a régi Tabán ma is meglévő épületeinek (Forrás: Boda Galéria)

(a valóságban a Dobrebtei u 9 épületegyüttes  e részét lebontották)


Tibai Takács János még megérte, hogy az 1940-es évek elején több festményét kiállították egy Műcsarnok-beli tárlaton. Életének 68. évében, 1943. december 28-án hunyt el. Egyik volt tanártársa, Hyross Ferenc a róla írt nekrológban mélyen idealista gondolkodású művészként jellemezte, aki akkor volt a legboldogabb, ha a régi Tabán utcáit róhatta, hogy megkeresse és megfesse annak utánozhatatlan hangulatú helyszíneit. Értékes életműve megismerésével a letűnt Tabán emlékének is hódolunk.

------------------*-----------------------

A TABÁN-ANNO Galériában a festő  43 képe látható


Köszönet a cikkért a festő rokonának Veres Kornéliának


* A fényképek tabán-anno kiegészítések a cikkhez