1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2018. április 17., kedd

FRISS PEST-BUDAI HIREK "JELENKOR" ANNO 1832-33


 

A’ budapesti újabb szorgalom-intézkedéseit közt figyelmeztető említésre méltók , a’ nemes városi tanács engedelmével divatba hozott, ’s most egészen uj formára készült társasági kocsik (tán pajtás, czimborás v. mindenesnek híhatnók a’ franczia omnibus szerint), a’ pestiek Kratochwill Jánosé , ki haszonbérben bírván a’város erdőcskéjét, az itteni nép leg- kedvesb séta- ’s mulatóhelyét, azokat olly czélból állította fel, hogy a’közönség takarékos áru oda szálliítatására szolgáljanak ; mi végett kocsijai:

 julius elsőjétől kezdve minden nap s minden órán a’ kalmár-egyesületi kávéház e­lőtt, mint felülési helyen pontosan megjelennek, ’s habár egy vendég találkozzék is, mennek’s térnek rendesen, ’s igy könnyítik, kel- lemesítik a’ különben talán sokra nézve költséges kirándulást; de mint látszik czélt is ér, mert kocsijai kényelmesek, ’s a’ vitel díj (6 pengő kr. egy személytől menet ’s térőben viszont annyi) jutalmas. — A’ budai bérkocsis- czéh is hasonló szekerek divatosítására nyervén tanácsi engedelmet, e’társaságkocsik elkészültökig is czélirányos alkalmazatú stájer kocsikat Tabánban a’ szarvasnál, várban a’ bécsikapunál, vízivárosban a polgári kórháznál állíta már ki, mellyek  aug. 5től mindennap reggeli 6 órától kezdve folyvást egész nap rendesen Lászlovszky majorjához ’s Leopold mezejére ki és visszaindulnak , Tabánból 10, a’ bécsi kaputól ’s kórháztól 6 ezüst krajczárt határozván meg kimenet és szintannyit visszajöveti árul.

Jelenkor, 1832. január-december (1. évfolyam, 1-104. szám)


Szőlővessző eladás.


Budán a’ Tabánban nem messze az Arany szarvas kávéháztól 924 szám alátti háznál, több 100,000 darab kis rózsa- s fejér muskatal szőlővessző, melly fajokat se jég, se rothadás nem emészti,s egy magyar holdnyi földtéren (1200 négyszög ölön) kellőleg ültetve,s mívelve közép terméskor 100 — 120, jobbkor pedig 140—160 akó bort terem ezerenkint eladó, jelesen a’ rózsaszőlőé 1 ft. 30 kr., a’ muskatalé penig
1 forintjával pengőben.

Jelenkor, 1832. január-december (1. évfolyam, 1-104. szám)Rudas-fürdő


Alábbírtnak szerencséje van ezennel jelenthetni, hogy  ő   sz. k. Buda fővárosa tanácsától ugyan Budán a Tabánban (Ráczvárosban) helyezett

                      Rudas-fürdőt 

haszonbérbe vevén, lekötelező alázatos kérése mellett számos látogatást igér magának minden kitelhető igyekezetét arra szánván fordítani, hogy csinossággal és megelőző gyors szolgálatjával igen becses vendégei kivánságinak megfelelhessen. A’ nélkül továbbá, hogy már e’ régtől nevezetes fürdőnek ismért gyógyító erejét fejtegetné, egyedül említeni kívánja, hogy hozzá az alkalmak, fürdőszobák t. i. részint csinosak, általában pedig kellemes és alkalmas eszközökkel vannak felkészítve. 


Az első emeleten lévő vendégszobák gyönyörű kilátást ajánlanak, újon festettek, és bútorokkal ellátottak úgy, hogy minden szükségi ’s kényelmi kívánságra teljes elégithetést szerezhetnek. Ugyan a’ fürdői vendégfogadós magára vállalván minden rendű vendégnek jó ízlésű étkekkel, valódi ,’s nem pepecselt italokkal a’ legjutalmasb áron lenni szolgálatjára, ő is bizonyosan azon leszen hogy készségét a’vendégek megelégülésére fordíthassa. 

Budán május elsőjén 1833. 

 Pauszetiberger Ferdinand.
  Rúdas - fürdő haszonbérlője.


 Jelenkor, 1833. január-december (2. évfolyam, 1-104. szám)960. oldal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése