1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2018. július 20., péntek

RÁC KOCSMA A TABÁNBAN

1.  Ív u 10 "cigányház" a Három NyolczashozMég a régi Tabánt jól ismerők se igen tudják, hogy az ÍV  u 10-ben valamikor"jónevű" korcsma volt

"A három nyolczashoz" volt ez a jó név, A tulajdonos neve után ítélve minden bizonnyal rác korcsma volt tamburaszóval,cigányzenével. A helyiek ún, cigányháznak  is nevezték. 1900-ban pl. az alábbi cigánymuzsikusok laktak a házban:

Csomor Gábor     zenész            Ív u 10
Czicza János         zenész          Ív u10
Czicza József         zenész          Ív u 10
Magda János             zenész       Ív u 10
Magda Mihály           zenész        Ív u 10

Ez volt 1880 óta Bojcsics Simon vendéglője   a „Három nyolczashoz”egészen 1892 –ig.Bojcsics  később átpártolt a Szarvas tér 4 alá, ahol  «a három heteshez», »zu den drei Siebnern»név alatt üzemeltette vendéglőjét.1902 után özvegye  folytatta a mesterséget.

forrás:   BCZLJ: V ÍV u 10
                         1882,83,84,85,86,90,91,92   Bojcsics Simon   „a három         
                         nyolczashoz”

                         ÍV u759
                        1880,81      Bojcsics Simon
2.
Ha Szarvas tér,akkor mindenkinek  a Szarvas vendéglő jut eszébe .Pedig volt a téren más vendéglő is,meg aztán 1900 körül nem is vendéglő volt a Szarvas hanem kávéház, név szerint Pertl István kávéháza.Az 1890-es évek nagy térrendezésekor  kialakult a Szarvas tér új arculata, mintegy 3 m-rel
lesüllyesztették  a szintjét ezzel a kávéház szigetként magasodott a többi épület fölé.A tér másik oldalán a Kereszt utca még így is meredeken lejtett  a Kereszt tér felé. Ezen az oldalon bérelt korcsmát  Bojcsics Simon , a rác vendéglős ,aki korábban a hírhedt  Ív u 10-ben, az ún. "cigányházban" tartott fenn kocsmát. Azért hívták cigány háznak, mert tucatnyi cigányzenész lakott itt,egy kis muzsikáért nem kellett messzire menni a vendégnek.Halála után egy darabig még özvegye vezette a boltot

Kocsmárosok a Szarvas tér 4-ben:
1882                                   Taferner József
1891,92                               Planitzer Jakab
1894,99,1901,02                 Bojcsics  Simon   «a három heteshez», »zu den drei Siebnern»,
1902,03,                              özv.Bojcsics Simonné
1906,07,08  ,09,10 ,11,12 ,13 ,14 ,16   Szíber János
1904,05                              Móricz József
1922 ,28                              Gratz Miksa (Mór)                                  

Előtérben  a  korcsma udvari bejárata ,mögötte  négy lépcsőfokkal feljebb a kocsma bejárat.Jó kis hely volt ez hajdanán, már  csak azért is ,mert közvetlenül a forgalmas térre nyílott, ahol piac és hetivásár is volt.Esténként víg tamburazene csalogatta a szomjas népet. 

Amellett ne gondoljuk,hogy Bojcsics korhely, léha ember lett volna. A Gundel János  vezette Vendéglősök Egyesületének oszlopos tagjaként az egyesület egyik számvizsgálói tisztét töltötte be.

Szállodások és vendéglősök ipartársulatának temetkezési egyesülete .

IV, himző-u. 1. Elnök : Gundel János, a Ferencz József-rend lovagja. — Alelnök: Wirth Ferencz. — Pénztárnok: Mehringer Bezső. —
Ellenőr: Reutter Nándor. — Számvizsgálók: Glück Frigyes, Bojcsics Simon. — Titkár: Poppel Miklós. (1901)

Érdekességként megemlítjük s ez egyben Bojcsics ázsióját is növeli, hogy később Glück máig ható hírű szállodás lett Pesten 


Wikipédia:


Glück Frigyes (Pest, 1858. január 11. – Budapest, 1931. május 15.) szállodaiparos, várospolitikus, műgyűjtő, mecénás.

Az 1890-es években a Rákóczi út 5. szám alatti Griff Fogadót átalakítva, Pannónia Szállóként nyitotta meg újra. A fogadó 1868 óta volt a családja birtokában. Glück alapította az első pesti pincériskolát és a szállodás ipartestület elnöke is volt. Vezető szerepet játszott több józsefvárosi jótékonysági egyesületben. 1886-tól több mint harminc évig törvényhatósági bizottsági tag volt.

1902-ben kezdeményezte, hogy tartsák Budapesten a szállodások nemzetközi kongresszusát, amit jó alkalomnak vélt a város turizmusának fellendítése érdekében. Ezen a kongresszuson javasolta a János-hegyi kilátó építését, ami 1910-ben készült el. 1929-ben az ő kezdeményezésére épült meg a Látó-hegyen az Árpád-kilátó, amelyet érint az ő nevét viselő sétaút.

kassiusNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése