1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2012. június 29., péntek

TABÁNI KOCSMÁK

KOCSMÁK ÉS VENDÉGLŐK
 A TABÁNBANALBECKER 1 (Hullám u 15)
     Közvetlenül a naphegyi szőlők alatt a lépcsős Kőműves utca környékén
Albicker, Albecker : A név korábbi Albiker változata arra utal, hogy a család korai ose a svájci Albikonból (Albingshoven) származhatott. A késobbi, csak Magyarországon eloforduló Albecker névalak az Albach pataknévre és az Ulm közelében fekvo Albeck falu nevére mutatna, ám ez valószínuleg a foként württembergi eredetu Buda vidéki németség ajkán keletkezett torzítás eredménye.Az endermettingeni Albicker család tagjai 1764-ben leltek új otthonra a jezsuiták törökbálinti birtokán.A törökbálinti Benedikt Albicker (1746-1792 ) is Diósdra költözött, miután 1770-ben egy diósdi özvegyet vett noül.

ALBECKER 2 
Kereszt tér 4 

Buda első halászlécsárdája,udvarán öreg gesztenyefával,írók, művészek tanyája.A kapualjban üldögélő szolga "Lámpás Rudi" kísérte le a hazatérő vendéget a Dunapartra.Az alapító Albecker
után Schreil Győző a tulaj.ALSÓ-AVAR 
Avar László vendéglője a  Hadnagy utcában szemben a Rácz vendéglővel.Nevezetessége a halászlé és az ürmösbor.
"Szerelmespárok válasszák inkább az "alsó Avar" kerthelyiségét. Egy fontos tanács: uraim, a hölgyet úgy kell leültetni, hogy a szerb templom órájára lásson. Ettől kezdve nyert ügyük van. A toronyórán ugyanis - míg el nem pusztul Tabánostul, mindenestül - évtizedeken át, pontosan, megbízhatóan és roppant megnyugtatóan: még csak fél nyolc múlt öt perccel"S.N. 1933-ban a Csend utcába költözött.FELSŐ AVAR
Avar Mihály vendéglője Kereszt utca 19-ben


Fotóalbum  a Felső Avarról

ÁLLHATATOS TENGERI MALAC 

ARANY BÁRÁNY 
A Rudas fürdő elött Várkert rakparton

ARANY CSILLAG 
a Rudas oldalában a Gellérthegy felé

ARANY KACSA
Róla nevezték ei az Aranykacsa utcát

ARANY LIBA(Döbrentei utca)
Fiákeren érkező külföldienek szolgál fel  orsovai kaviárt , ráklevest, fácánt, vagy erdei szalonkát, lúdmájat sauté-gombával, s az ételekhez illő márkás italokat
ARANY LÚD vagy ARANY LIBA  
Horgony és Kökény utca között a Döbrentei utcában
(később Tabáni Serfőzőház)középkori eredetű, korábban a darmstadti gróf tulajdona. A TABÁNI vagy Ráczvárosi Serfőzőházat 1890 körül bontották le, alaprajz nem maradt róla.1713ig CSÁSZÁRI KATONAI KINCSTÁR-é volt ,obsitos katonák kapták a sörfőzési jogot.Utolsó bérlője Mayerffy Ferenc 1809-1815 között, Pest egyik leggazdagabb Fiákeren érkező külföldieknek szolgál fel  orsovai kaviárt , ráklevest, fácánt, vagy erdei szalonkát, lúdmájat sauté-gombával, s az ételekhez illő márkás italokat

ARANY NAP
 később Holl Sebő vendéglője aVárkert rakpart és Döbrentei utca között a Döbrenei téren

ARANY PÁVA
Rostélyost inkább? Osonjunk Mikszáth után a Pávába. Nem könnyű megtalálni: "kívülről semmi sem mutatta a kocsmát, csak egy piszkos pléhtábla a házikó homlokzatán". De "esküdjetek meg, hogy senkinek sem szóltok. Még az édesapátoknak sem! (…) a budai kocsmák… páratlanok a maguk nemében - de csak addig, míg a pestiek föl nem fedezték… Jaj az olyan helynek, ahol már öt-hat fiáker áll a kapu előtt".SN Hadnagy u 35?

ARANY PERETZ 
Döbrentei u 7 szám alatti fogadó,lebuj-kávéház,marhakereskedők,hajósvajdák szállása, később lásd Háromcsőrű kacsa

ARANY SZARVAS
A Szarvas tér névadója SZARVAS TÉR 1
Az óriási rácvárosi tűzvész utáni évben, 1811-ben Sághy Ferenc, az Egyetemi Nyomda gondnoka megvesz és összeépíttet három házat. Az egyikben ősidők óta vendéglátóhely volt: Georg Heisler cégérjogát 1695-ben, a tér nevét adó Szarvas kocsmát 1705-ben említi a krónika. Modern szelek fújnak: Sághy a sarkon kávéházat alakíttat ki, amely aztán jó negyven évre nemzetközi irodalmártanya lesz. A tabáni szerb értelmiségiek - élükön Vitkovics Mihály fivére, Jovan, a tabáni pópa - a magyar nyelvújítással párhuzamosan itt dolgozzák ki a modern szerb ábécét és nyelvtant. Kétszer is időzik körükben a fürdőkben gyógyulást kereső filológus Vuk Karadžić, akinek a hatására Goethe elkezdett szerbül tanulni. Az emeleten lakik Jakov Ignjatović budai főjegyző, "a szerbek Jókaija". Szalonjában - s a kávéházban is - éppúgy megfordul az irodalom minden jelese, mint a szemközt lakó pálos atya, Virág Benedek almaillatú szobácskájában. Soroljuk? A leghíresebb magyarok: Batsányi, Kölcsey, Kazinczy, Berzsenyi, Bajza, Vörösmarty, Toldy Ferenc, Döbrentei Gábor; a horvát költő, Matija Petar Katančić; a szlovák Ján Chalupka meg a román irodalom és történetírás két nagysága: Samuel Micu-Klein, az első latin-román-magyar-német nagyszótár szerkesztője és Petru Maior. Az 1838-as nagy árvíz idején a Szarvas sokaknak nyújt menedéket - Christen kávést a "bátor és önfeláldozó magatartásukkal kitűnt polgárok" névsorában találjuk. A tabáni szerbek létszáma fogy, cserébe gyarapszik a németeké. 1840-ben itt dominóznak, s "fejvakarva borzadoznak ama rettentő csapás ellenében, miszerint a magyar szó Buda városában is széltében lábacskára kapogatni kezdeget." Mire a forradalom kitör, magyar fészek már ez. 1849 januárjában állítólag itt fogják el a forradalmár pap-költőt, Czuczor Gergelyt, akit Riadó című verse miatt hatévi várfogságra ítélnek. A várostrom idején Aulich tábornok hadiszállása és elsősegélyhelye telepszik a házba s a kávéház termeibe. Ezután már csak annyi izgalom adódik, hogy Martinovics Elek kávés 1862-ben színes üvegű verandát építtet üzletéhez, amely sok gazdaváltással, de egészen az első világháború végéig szolgálja a tabániakat. A két háború között a helyiségekben már patika ragyog. Az Arany Szarvas vadvendéglőként támadt fel, az 1971-es budapesti Vadászati Világkiállítás alkalmából teljesen felújították. Évekig az egyetlen hely volt a városban, ahol vadat lehetett kapni. Az utolsó harminc év törzsvendégei közül emlékezzünk meg a költő-festő házaspárról, Vas Istvánról és Szántó Piroskáról, de főként Zórád Ernőről, a Tabán festőjéről, aki oly sokszor üldögélt nyaranta a teraszon
ARANY TETÜ

ÁRPÁD GŐZHAJÓ
az Alsóhegy utcában a Rudas felett

A VÉN EPERFÁHOZ
 Hadnagy u 25
 (vagy vén szederfához Marada József vendéglője a Hadnagy utcábán , később Havas vendéglő)

BALLA  KÁROLY
kocsmája Hdnagy és Sáncz utca sarkán

BAGYIKNÉ  
 Árok utca (vendége  Jeritza Mária, Saljapin)BARABÁS JÓZSEF vendéglője a Rudas Fürdő 1 szám alatt. Lebontva 1900-1904 között

BELLEVUEBRANDITS JÓZSEF  
kocsmája)Kereszt tér 16 BURGZSANDÁR
Nagyúri csemegékre tetszenek áhítozni? A Tabánban erre is van megoldás. Kabon József a palotaőrségtől leszerelve az 1880-as években kocsmát nyitott az Attila úton. A "Burgzsandárnál" fillérekért lehet kóstolgatni a királyi lakomák maradékát.
Jut bőven mindenkinek. Ferenc József sietősen és keveset eszik, viszont ha ő befejezte, az egész vendégseregnek ott kell hagynia az asztalt. A roskadozó, jóformán érintetlen tálak pedig már ereszkednek is a völgybe, a kockás abroszos kisvendéglő kuncsaftjai elé.
A mai Attila utcában működött a XIX. század hetvenes-kilencvenes éveiben a Burgzsandár nevű kisvendéglő. A firma gazdája bizonyos Kabon Elek volt, aki fénykorában a budai várban volt palotaőr. Mivel kiváló kapcsolatokat épített ki hajdani munkaadóival, elérte, hogy a konyhán megmaradt ételeket ő kapja meg. A tekintélyes adagokat egy forintért kínálta – ez egy teljes vacsoráért vagy ebédért akkoriban nem számított soknak. Meg ugyan nem gazdagodott belőle, de a tisztességes élethez elég volt a Burgzsandárból származó bevétel.(mfor.hu)

CSIZEK 
vendéglő Aranykacsa  és Holdvilág utca keresztezésénél a Kereszt téren

CZIEGLER
 vendéglő Czakó ucca 1-ben 1910-től, korábban  a Kör utca 26-ban .Tulajdonosa Gerstl Ferenc nem csak eladni de inni is szerette a bort,koccintott vendégeinek és kibicelt a kártyázóknak,hétvégén a környékbeli iparosokból verbúvált zenekarával szórakoztatta közönségét.

CZIRJÉK

DEBRECEN VÁROSÁHOZ(lásd Hajóhídhoz)

FARKAS BÉLA KORCSMÁJA


FEHÉR FARKAS
FRAU GODL EBERHARD 
kocsmája(Holdvilág utcában, Ács köz)
A Tabán számos vonzó hellyel bírt, de ezek közül is kiemelkedett a hajdani Holdvilág utcában állt kocsma, ahol egy idős, német származású asszony sütötte és főzte a libákat. A fenséges pecsenyékért és húslevesekért még Pestről is átjártak a polgárok. Kissé, azaz egészen pontosan két házzal arrébb, de még ugyancsak ebben az utcában volt egy másik műintézmény, ahol különleges finomságokkal töltött és körített csirkespecialitásokat kínáltak a nagyérdeműnek. Ha pedig valaki édességre vágyott, akkor is megtalálta a számítását, hiszen első osztályú házi rétesek közül válogathatott.
GANSLHUBER=LIBÁS HUBER

GERSTL FERENC 
vendéglője  (Czakó utca 1) Később Kis-Kárpátia étterem Czieglerék alatt
Kapaszkodjunk vissza a dombtetőre, Gerstl bácsihoz. A Czakó utcai udvaron épp hangol a sramlizenekar - Magyar Elek emlékei szerint "citerájával a görög utcai hentes, gitárjával az Aranykakas utcai grájzleros fűszeres, harmonikájával a Szarvas-téri pékmester." (Az utóbbi, Róth uram mellesleg a nagy zeneszerző, karnagy és zenepedagógus, Bárdos Lajos majdani apósa).


HADNAGY U 35ARANY PÁVA??


HAJÓHÍDHOZ (HÍDHOZ),később "Debrecen városához" 

HÁROM CSŐRŰ KACSA 
( Döbrentei u 7 )
                                                          

HÁROM HETES 
Gratz Mór kocsmája Szarvas téren a Szarvassal szemben

HÁROM HUSZÁR
Némelyik kocsmanév családi viszonyokra utalt: a Gellérthegy utcai Három Huszár például Huber János egyazon ezredben szolgáló három katonafiával büszkélkedett. Persze vendéglős lett belőlük is. Egyiküket pazar libasültjéről a Ganzlhuber, "Libás Huber" néven ismerték.

HÁROM KAPÁSHOZ 
beszálló vendeglő, ős-öreg gyorskocsi állomás

HÁROM MAJOM

Írás a mai Három Majom vendéglőről

HÁROM VÍG PINTÉRLEGÉNYHEZ
(Gerstl Ferenc kocsmája a Kör utca 26-ban)

HAVAS 


vendéglő a Hadnagy utcában, korábban Marada József vendéglője „A Vén Szederfához”

Több mint érdekes a "fortepan.hu" oldal a neten, rengeteg amatőr fotó van rajta, érdemes böngészni benne.

Így találtam rá egy gyanúsan Tabánra hajazó fotóra, rögtön a Hadnagy utca jutott eszembe . Persze semmi aláírás , csak egy info , hogy a kép kb 1933-ban készült, eredetije Kurutz Mártoné, aki az MTV filmarchívumában is tevékenykedik és állítólag mindent tud a múlt század elejei filmekről . A Tabán Múzeum fotóit átfutva kaphatunk támpontokat. No nézzük:

A Tabán archívum képe a Hadnagy utca 25-ről megegyezik a felső kép baloldali házával , agázlámpa a falikarral is stimmel , meg a tetőablakok is.

A képen középen a Hadnagy utca 25 a falikarral, előtte a világos ház a 23-as szám a végén jól látszik a kiugrás , ami az első fotón a vendéglő bejárat mellett van.

Végső bizonyíték a Lenkei féle Tabán térkép kinagyított részlete:a Hadnagy utca 23-nál jól látszik a házsík kiugrása. Havas József vendéglője immár bizonyosan a Tabánban a Hadnagy utca 23-ban volt A kocsmát eredetileg a "Vén szederfához" néven ismerték és szerették a tabániak. Akkori tulajdonosa Marada József

az 1920-as években szabó dezső író és társasága: rozványi dezső, lendvai istván újságíró, szerkesztő, farkas lászló botanikus a hadnagy utcában volt rác marada korcsmában gyűlt össze.
HÉT 8-AS


HÉT RÓZSA  
Huber vendéglő a Felsőhegy és Domb utca sarkán


HÉT VÁLASZTÓFEJEDELEM FOGADÓ
Döbrentei u 7, jónevű fogadó 1801-től.Vendégei:Szemere Pál,
Berzsenyi Dániel,talán Beethoven is talán.Később Vadkacsa és 1937-től  Háromcsőrű Kacsa néven ismerik.


JÁSZAI JÓZSEF kocsmája a Bocskay téren az Árok és Varga utca között

KAKUK

Írás a Kakuk vendéglőről

KEDÉLYES GYURIHOZHORVÁH DÁNIEL (JÓZSEF)
kocsmája Árok és Virág Benedek utca között a Hadnagy utcában
Komoly, méltóságteljes berúgás a cél? Akkor vissza kell imbolyognunk a Virág utca sarkára, a derék görögkeleti Horváth Danihoz. "Hiteles karlócai ürmöst" mér, egyenest Bogdanovics Lucián pátriárka pincészetéből. Horváth uram - meséli Török Imre - ősszel felcihelődik egy dunai uszályra, melyen a hajóslegények "estenden guzla mellett siratják a szegénységben élő szerb népet", s lecsorog az Újvidék melletti kisvárosba. A pátriárka megvárja Danit: előtte senki nem vásárolhat a zamatos, kesernyés nedűből, melynek titka a hordókba helyezett illatos, gyógyerejű füvekben rejlik. Mire a szállítmány visszaér a Tabánba, eljön a sült gesztenye szezonja, ahhoz épp ez a bor a legjobb. (Az üröm utóhatásával súlyosbított, hatalmas másnaposságot a szemközti Rác fürdő kemény kezű masszőrjei orvosolják.)
KELLER IGNÁC VENDÉGLŐJEKISBALTA

KIS-KÁRPÁTIAKOZANEK
 A Kereszt tér sarkán álló Kozanek vendéglőről csak kevesen – a bennfentesek – tudták, hogy itt sütik a különlegesen fűszerezett lacipecsenyét, csúszott is rá a kancsókban felszolgált kellemesen hűtött bor, a gourmand-ok mint a sáskák lepték el, talpalatnyi hely sem maradt a kicsiny kocsmában. A kocsmajárásban gyakorlott férfiak a bejáratosak fensőbbségével nem étlapot kértek, hanem speizcetlit, nem reggelit, hanem gábelfrüstököt fogyasztottak és spriccert ittak rá a színes terítékes asztaloknál, ha felengedett sűrűségéből az éjszaka.

ÚJ KAKUK
(Attila krt 22 1934-től.Megfordul benne awalesi herceg,

Írás a Kakuk vendéglőről

LIBÁSHUBER

LINEBERG ÉTTEREM 
közvetlenül a Várkert kioszk háta mögött a Vízmű utcában

MAJOR MÉLY PINCEÍrások  a Mély Pincéről


A Mély Pince első pinceszintje, középen a jégveremnek használt második szint lejárata félig fedve

Fotoalbum a Mély Pincéről

OROSZLÁNHOZ  
A Döbrentei téren a volt Lazarevics palota és a későbbi Sárkány korcsma helyén a XiX.  század ötvenes éveiben még működő vendéglő A Vasárnapi Újság cikkírója szerint szerb kereskedődők rendszeresen látogatták. Lásd még Sárkány

PAULOVICS FERDINÁND
kocsmája Döbrentei tér 6, lebontva 1904 körül,helyére épült a Cziegler Győző által tervezett háromemeletes bérpalota.Ebben kapott helyet az épület 1940-es lebontásáig az Erzsébet hídi kávéház

POLITISCHE GREISLER
Nem a szigorúan vett Tabán területén volt Gürsch Ferenc vedéglője , attól kissé nyugatabbra a Budai Színkörrel környékén , de kedvelt szórakozóhely volt és híres jó boráról ( erős vita fejlik ki a felett, hogy hol mérnek jobb bort, a «zöld ökör»-nél-e, vagy a « Politische Greisler »-nél, a «Trombitás »-nál-e 
vagy az «Utolsó krajczár»-nál)-Vasárnapi Újság 1885 május 31 352.oldal-
A tulajdonos az 1910-es évek közepén bezárta éttermét és elszegődött a Gundel-be fizetőpincérnek,valószínűleg a körülmények kényszerítő hatása alatt.POLSZTER

PIROS RÓZSA

PREISLER 
Kereszt utca 4 , a régi Kakuk mellett

A Tabáni Hajós Egylet jelvénye Albecker Antal vendéglős  hajtókáján

 Ugyanaz a jelvény nagyapám (Szentkeressy Nagy Károly Ágost ) fényképén
A Tabáni Hajós Egylet jelvénye kinagyítva

RÁCZRÉGI NYÁR
Fájl:Taban korcsmak-Regi nyar.jpg
Írás  a Régi nyárról

RUDAS

SÁRKÁNY kocsma (a XVIII.század óta hagyományosan női kiszolgáló személyzettel)

Lazarevics István szerb despota Döbrentei téren álló egykori  házának sárkánycímeres díszitése nyomán lett elnevezve a későbbi kocsma , amely XVIII. században működött és szünt meg.Egyike volt a Tabán legkorábbi ismert kocsmáinak.
Bővebben: 
SÁRKÁNYREND,AVAGY EGY TABÁNI KOCSMANÉV EREDETE

Saly Noémi így tudja: Érdesebb tréfa a Sárkány kocsma neve - tudnunk kell hozzá, hogy itt a XVIII. század óta hagyományosan női kiszolgálás volt -, meg az Arany Tetűé vagy a Három Majomé. Ennek a cégérén két majom vigyorgott. A harmadikért kicsit közelebb kellett lépni: a cégtáblába illesztett tükörben volt látható…

SZEGED VÁROSÁHOZ

TULIPÁN  
 A HÁROM HUSZÁR Huber jánosának egyik fia a tulaj. a Tulipán gazdájának hét világszép lánya lett. Egy reggelen arra ébredtek, hogy valami titkos imádó az éj leple alatt kicserélte papus cégérét: a megkopott tulipán eltűnt, s a helyén ott ékeskedett egy gyönyörűen festett vadonatúj - "A Hét Rózsához".
TÜNDÉRLAK VENDÉGLŐ

ÚJ KAKUK


Írás a Kakuk vendéglőről

ZÖLD KOSZORÚ

POLSZTER VENDÉGLŐ

SILBERSPITZ LIPÓT KOCSMÁJA

Bródy Sándor reggeli pálinkázó helye a Rácz fürdőből jövet

TABÁNI SERFŐZŐHÁZ 
(korábban Arany Lúd)

TÜNDÉRLAK

VADKACSA
VÁRKERT KIOSZK

VASKARÓHOZ
 címzett kocsma Tabán 14. sz telkén áll 1814-19 között Tulajdonos:Tekusch Keresztély Vilmosaki később bérli a pesti Hét Választófejedelem fogadót
VÉN EPERFÁHOZ
(VÉN SZEDERFÁHOZ) 

MaradaJózsef kocsmája, később Havas József kocsmája

Írás a vendéglőről

VIDÁM BAGOLY

VÍG VINCELLÉRHEZ

VÖRÖS ÖKÖR

ZÖLD KOSZORÚ

ZÖLD SZŐLŐFÜRTHÖZ

Tabánban lakó vendéglősök anno 1900
VENDÉGLŐS

Berger János                      csapos                              Naphegy u 23 
Hofbauer Lipót                  vendéglős                           Fehérsas u 4
Kaiser Antal                      vendéglős                       Fehérsas tér 11
özv.Petz Nándorné            vendéglős                 Virág Benedek u 9 
Preiszler István                  vendéglős                         Lepke u                           
Sánta Albertné                  vendéglős                           Fehérsas u 6
Schier Károly                    vendéglős                         Hadnagy u 2-4
Schlosser István                vendéglős                         Döbrentei u 3
Szulczberger István           vendéglős                    Felsőhegy u 110
Udvardy Mihály                vendéglős                    Gellérthegy u 3
Wimmer Ferencz              vendéglős                         Csend u 1


KORCSMÁROS


Albecker Antal                korcsmáros                        Holdvilág u 7
Ambros Józsefné             korcsmáros                        Szilva u    4
Berger János                   csapos                            Naphegy u 23
Berneker János               Korcsmáros                         Kereszt u 4
Buhász Károly              (volt korcsmáros)                    Csend u 1
Burger Ferencz               korcsmáros                         Hadnagy u 43
Bünger József                 korcsmáros                        Horgony u 5
Divald   József                korcsmáros                           Csend u 12
Gerstl Ferenc                  korcsmáros                              Szög u 7
Hiewarter Mihály           korcsmáros                        Horgony u 64
Lentner Alajos                korcsmáros                   Aranykacsa u 8
Malmarits Ignácz            korcsmáros                         Kereszt u 11
Máthé Ambrus                korcsmáros                            Görög u 17
Mikulaschik Ferencz       korcsmáros                        Attila krt  16
Nekpisz Józsefné özv.     korcsmáros                              Kör u 13
Neumann Samu              korcsmáros                      Döbrentei u 24
Romlehner Lajos            korcsmáros                        Gellérthegy u 53
Rosenfeld Henrik           csapos                                       Ív u 6
Schloszár  József            korcsmáros                                Kör u 8

BORMÉRŐ


Capilleri Károly              bormérő                           Kereszt u 19
Özv,Csaudinger Jánosné bormérő                           Naphegy u 23
Csóri Nándor                  bormérő                           Kereszt tér 16
Hang József                    bormérő                            Aranykakas u 5
Krizsánevits  István        bormérő                           Kör u 4
Riedl József                   bormérő                            szt János u 6
Wichtl Mihály               bormérő                            Árok u 65


1 megjegyzés:

  1. Tisztelt Szerkesztők!
    Régóta próbálom keresni édesanyám leánykori nevének eredetét - Pertl Mária. Blogjukban ráleltem az Aranysas egyik volt tulajdonosára, Pertl Istvánra,aki 1891-től vitt ezen a helyen kávéházat. Az én Pertl ágam tudomásom szerint Bécsből származik és nyomdász dinasztia volt. Anyai nagyapám Pertl Gyula betűszedő volt az I.Világháború előtt az Állami Nyomdában,ami akkoriban fönt a Várban működött. Családom a Várhoz,a Vízivároshoz és részben Óbudához kötődött. Tanácsukat szeretném kérni,hogyan,honnan induljak el,hogy föl tudjam gombolyítani ezt a múltba vesző,de tán még szét nem foszlott fonalat? Szíves válaszukat a gyarmaticsalad@vipmail.hu e-mail címre kérném. Tisztelettel Gyarmati József,a Szabad Föld hetilap nyugalmazott munkatársa.

    VálaszTörlés