1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2017. március 4., szombat

A „VIDÁM BAGOLY" ÉS A MÉLY PINCE...................

Ujság, 1934. július (10. évfolyam, 146-171. szám)1934-07-22 / 164. szám


Emlékezés  a  romantikus  régi  Tabánra
Hogyan lettek nevezetesek a holdvilágos utcák és a vadszőllős kiskocsmák?

Esténkint,  amikor  a  lebukó  nap  maga  után húzta  póklábú  sugarait  a  Svábhegy  mögé,  előbujik  odújából  a vén  garabonciás diák  és reszkető léptekkel végigtipeg az egykori Tabán romjain.
Esőcsináló  iszákja  csüggedten lóg le válláról. Szakálla  ősz,  torzonborz.  Arca  sápadt.  Lábai rogyadoznak.  Pedig  hej,  valamikor,  mikor  még ifjú és deli volt, milyen vidáman, hetykén rótta birodalmának,  a  Tabánnak,  holdvilágos  kis  utcácskáit.


Hiszen  a  lelke  itt  élt  már  akkor,  mikor  a müezzin  kiáltására  háromszor  fordultak  napkelet  felé  az  igazhitüek  a  Salem  Alejkummal. Itt  élt  a  lelke,  mikor  a  törökök  városrészét  a rácok  kezdték  benépesíteni.  Itt  élt a  lelke,  mikor  tűz  és víz pusztította.  1810-ben  lángokban állt az  egész  Tabán.  A jómódú  szerb  és  sváb kereskedők  a  tűzvész  után  másfelé  szóródtak azét  és  szegény  munkásemberek  fa-  és  kőkalyibái  épültek  a  családi  házacskák  helyén.  A negyvenes  években  a  viz  pusztított.  Az  ördögárok,  melynek  vize  most  már  földalatti  csatornán folyik  le és csak az  Erzsébet-hid mellett lát  napvilágot,  amikoriban  egy   felhőszakadás következtében  annyira  megáradt,  hogy   negyven házat sodort el. Az elsodort épületek között volt „Az  állhatos  tengeri  malachoz"  címzett kocsma  is,  amelyet  jó  bora  miatt  sokáig  gyászoltak  a  környékbeliek.

Emberek,  korok  váltakoztak  itt  az  évszázadokon és  évtizedeken  keresztül.  A  Rácváros és Tabán  teljesen  egybeforrt.  A  szerb  idők  emlékét nem  is őrzi más,  mint a görög utcai kettős  keresztes  templom.
Jelentéktelen,  eseménytelen  városrész  volt  a Tabán.  Legfeljebb  egy-két  kocsmai   verekedés vagy dráma  jutott  a  hírlapokba. Egyéb  nevezetessége  a  múlt  század  utolsó  negyedéig  nem  is volt.
Pest  és  Buda  egyesítése  után  a  főváros  fejlődni  kezdett.  Utcák  szélesedtek,  paloták  emelkedtek.  Rövid  húsz-harminc  esztendő  alatt  teljesen  megváltozott  Budapest  képe. 
            Csak  egy városrész maradt meg régi  primitívségben, földszintes  kis  házacskákkal,  girbe-görbe   utcácskákkal, —  a  Tabán.  Ezért  lett  romantikus a Tabán.
A  nyolcvanas  években  a  pestiek  közül  még csak a  kocsisok  ismerték.  A  pesti  köznép csak annyit  tudott,  hogy  a  Gellérthegy  lábánál  van a Ráczfürdö,  melynek  iszapos,  büdös  vize  igen jó  hatással  van  reumára,  podagrára,   hát-  és derékfájásra.  


A  szegény   emberek   tolószéken tolattak  oda,  a  tehetősebbek  konflison,  fiákkeren.  És  mit csináljon  a  derék  kocsis,  amíg  a pasas  az  iszapban  áztatja  fájós  derekát?  Markába  fogja  az  ostornyelet  és  elindul  a  közeli utcákba,  hogy  valami  csendes,  nyugodt  kocsmát  találjon,  ahol  eltöltheti  az  időt,  amig  utasát  visszaszállítja  Pestre.
Rendes  borivó  emberek   ugyanis,  tehát  a mindenfajta  kocsisok  is,  nem  telepedtek  le  a Rácfürdő  körüli   kocsmabódékban.   A  fürdőt körülvették  ugyan  a  kocsmák  és  lacikonyhák, de  mint  említettem,  rendes  borivó  emberek  elkerülték  ezeket.  Az  egész  környéket  áthatotta áz iszap  kénes   zápszaga. 

A  lacikonyhákból forró zsír és rotyogó étel szaga  áramlott. Itt ölték  szabadon  a  csirkét  és  malacot.  Léhütők  és pernahajderok  hemzsegtek   a   bódék   között, lesve, hogy lehetne a fürdőző beteg, vagy egészséges  részeg  zsebéből  valamit  kicsenni.  A  sánta Xaverl bódéjában a „Mariandl“  cimü  (ruletthez hasonló)  szerencsejátékot  játszották.   Naponta négyszer-ötször  összeverekedett  itt a nagyérdemű  közönség,  felborították  a  fabódét,  sőt,  a vita hevében nem egyszer féltucat bódét is szétvertek.

A  pesti  kocsisok  fedezték  fel  a „Vidám  bagolyhoz''  címzett  kocsmát,  amelyiknek   ajtaja felett tábla hirdette:

                              ITT JÁTSZIK

Keszely  Jóska  karmester  úr  személyes vezénylete  alatt  a  közkedveltségű  duna- farmosi  nemzeti  zenekar.  Sic!

Hogy  ez  utolsó  szó  a  latin  „sic‘“  (igy)  szót jelentette,  vagy  pedig  a  macskák   megkergetésére  irányuló  egyenes  felhívást  tartalmazta,  az akkori  kocsmatörténészek  bűnös  nemtörődömsége  miatt,  felderítetlen   maradt.   Legfeljebb azért  nyugodhatunk  meg  benne,  mert  sem  igy, sem  amúgy  semmi  értelme  sincsen.

         Idősebb  Lazarovits  László  bácskai  nábob  akkoriban  éles  harcban  állott  a  „Nép  zászlója"-  cimű lappal.  A  harc  abból állt, hogy ahányszor Lazarovits  valami  nagyobb   mulatozást   vagy verekedést  rendezett,  a  „Nép  zászlója"  mindig megemlékezett  róla  és  azzal  fejezte  be,  hogy azért  van  annyi  keserve  a  magyarnak,  mert  a tehetősek  léha  mulatsággal   töltik   napjaikat, ahelyett,  hogy  mindnyájan  egybeforrva,   vállvetve  küzdenének  a  bécsi  kamarilla   ármánykodása  ellen.

Lazarovits  egyszer  ismét  mulatós  kedvében volt  és  parancsot  adott  Hűbéri  fiakkeresnek, hogy  olyan  helyre  vigye,   ahol  az  „újdondászok"  nem  akadhatnak    Hová  vihette  volna Hűbéri a nábobot máshová, mint a „Vidám bagolyhoz"?  Lazarovits   ott   igen   célirányosan érezte magát. Mikor már huszonnégy órája  mulatott,  megkérdezte  Hűbérit,  hogy  mi  az  ő  nótája.

Hűberi rögtön rákezdte:

Fiakker muss  fahren
Bei  Tag  und  bei  dér  Nacht.....

Lazarovits  pedig  kiadta  a  parancsot  a  nemzeti  zenekarnak:

—  Most  pedig egy  napig  ezt  játsszátok'

És  a  cigányok  további  huszonnégy  óráig  a fiakkeres  nótát  húzták.  A  napokig  tartó  mulatozás  azzal  végződött,  hogy  Lazarovits  összetörte  az  egész  kocsmát és  végigvert  mindenkit. Úgy  történt,  hogy  amikor  a  nábob  megelégelte a  mulatságot,  a  számlát  kérte.  Szemrebbenés nélkül  fizette  ki  a  872  osztrák  értékű  forintokat. 

Ahogy  azután  szeme  rátévedt  a  hosszú papírlapra,  elorditotta  magát:
—  Csalók!  Gazemberek!  Himpellérek!  Vissza a  12  krajcáromat! 
Kisütötte ugyanis, hogy egy  adag  füstölt hallal  többet  számítottak.  A  tulajdonos  hebegve magyarázkodott, hogy az  egyik  zenész  titokban ellopott egy  tányér halat, azt  számította  fel, de nem  tudta  befejezni a  magyarázatot,  mert  egyszerre  repülni  kezdtek  a  fejéhez  a  székek és asztalok.  Lazarovits  végigverte  a   kocsmárost, kocsmárosnét,  a  pincéreket,  a   tüzilegényt,  a szakácsnét,  Keszely  Jóskát  és  a  nemzeti  zenekar valamennyi  tagját.

  Mire  készen lett,  romhalmaz volt  az  egész  „Vidám bagoly".

Hűbéri  fiakkeres  jelentette,  hogy  a   házból mindenki  elmenekült, nincs  már  kit  megverni. Lazarovits  erre,  mint  aki  dolgát  jól  végezte, beült a  kocsiba és  elhajtatott.

A „Nép  zászlója"  öles  tudósításokat  közölt Lazarovits  tabáni  randalirozásáról .  
A  pestiek napokon  keresztül  zarándokoltak  oda megnézni a  rommá döngölt  kocsmát.  „A  vidám  bagolyhoz"  ezzel  jutott  hírnévhez  és  a   romantikus hajlamú  pestiek  kedvelt  tanyájává  vált. Hamarosan konkurrenciát is kapott a „Hét Nyolcas' cimü kocsmában  és  divatba  jött  Aitstetter  bácsi dunaparti  halászcsárdája  is.  Szabad  ég  alatt főzték  itt a halpaprikást,
Ez  azonban csak  kezdete volt a Tabán kocsmaromántikájának.  A  romantikához  tartozott  a Szarvas-téri  lámpás-ember is.-  Amikor  még nem volt  Budán  gázvilágítás  és  az  egy-két  petróleumlámpa csak  arra  volt  jó, hogy  a sötétséget annál  jobban  észrevehessék,  a  Szarvas-téren posztolt  egy  ember, aki  abból  élt, hogy  a  részeg  embereket  a  Lánchidig  kalauzolta.

  Éjszakánként tízszer is megtette az utat rúdra  tűzött lámpásával
A  Tabán  igazi  felfedezői  a  művészek  voltak. 

Amikor  Ferenc  József  király,  a  művészet  nagy istápolója,  elrendelte,  hogy  a  Várbazár  üzlethelyiségeit  szobrász műtermek  céljaira  engedjék át, fellendültek a tabáni kocsmák. A szobrászok invitálták  Tabánba  a  festőművészeket.

Czakó  úrnak,  a  jeles  festőművésznek  nem adatott,  hogy  a  hírlapok  foglalkozzanak  művészetével.  A  lapok  csak  akkor  vettek  tudomást róla,  mikor  megírták,  hogy  a  cilinderes  festőművész  nagy  nyomora  miatt  felakasztotta  magát.  Életében  azonban  vígkedélyü,  bohém  ember  volt  és  ő  hívta  fel  a „Mély  Pince''  cimü kocsmára  Bródy  Sándor  figyelmét.
A  „Mély  Pince"  a  Szarvas-tér  és 


MÉLY PINCE


 Görög-utca sarkán,  földszintes  házban  volt.  Téglákkal  kirakott  kis  udvarán  egy    vadszőllőből  végigfutottak  az ágak  az egész ereszen és hűsen tartották  az  udvart.  A  tulajdonos,  Krausz  Poldi, maga  is  művészlélek  és  kollégiális  szeretettel fogadta  az  írás,  rajz  és  festészet  mindenfajta művészeit. 

            Nagy  büszkeséggel  vezette  le  vendégeit  a  pincébe,  amely  igen  nevezetes  volt  és amelytől a kocsma elnevezését is kapta. A pince még  a  török  időkből  származott  és  benyúlt egészen  a Várhegy  alá.  A  legenda  szerint  a pince eredetileg  titkos  alagút volt, amely a budai  fellegvárból  vezetett  ki  a  Tabánba.  Az alagút  folytatása  beomlott  és  így  lett  borospincévé.

Bródy  Sándor  akkoriban  öt  fiával  a  Rudas- fürdő  szállodájában  lakott.  Egy  éjjel  Czakó,  a cilinderes  festőművész  Pestre  indult.  A  Ranoldcr-utcában  akart  szerenádot  adni  szive   szerelmének.  Az  Erzsébet-híd  budai  oldalán  találkozott  Sándor  bácsival,  aki  panyókára  vetett felöltővel,  jókedvűen,  fütyürészve  jött  az  Otthon  Körből.
—  Hová  mész  fiukám?  —  kiáltott  Sándor bácsi  a  festőre.
—  Muskátlis ablakban,  szőke  delnő  epekedik utánam, szűzi  vágyakozással, — szavalta Czakó.
Bolond vagy  fiukám!  Hisz szinjózan vagy. Ki  látott  már  józan  fejjel  szerenádot  adni?I
Igaza  van,' Sándor  bácsi.  Menjünk  el  a Mély  pincébe.  Szerenád  előtt jót  tesz  egy  kis borocska.  Megjön  az  ember hangja  tőle.-

POLDI BÁCSI

Így került Sándor bácsi a  Mély Pincébe, ahol igaz  tisztelettel  fogadták.  Poldi  bácsi  a  legjobb borát  hozta,  jólelkű  felesége,  Poldi  néni,  olyan szalonnás,  kolbászos  rántottat  sütött,  zöldpaprikával,  hogy  a  király  is  megehette volna.  Poldiék  leánya.  Mariska  pedig  bájos   mosollyal terítette  Sándor  bácsi  elé   a  nehéz  damaszt asztalkendőt,  amely  még  Poldi  néni  stafirungjából  származott.
Ettől  kezdve  Sándor  bácsi  gyakori  vendég lett  a  Mély  Pincében.  Egyik  estén,  az  Otthon Kör  zöldasztala   mellől  titkos  beszélgetésre vonta  félre Krúdy  Gyulát.
—  Gyuluskám,  új  kocsmát  fedeztem  fel,  — súgta  Krúdy  fülébe,  —  nagyon jó  kocsmát.  Jó bort  mérnek,  nagyon  jó  bort.  Mély  Pincének hívják,  itt  van  a  Tabánban.  Gyere  velem  Gyuluskám.
Krúdy Gyula hamiskás mosollyal bólintott rá:
— Új  kocsma?  Jól  van.  Elmehetünk.

Mikor  beléptek,  Bródy  Sándor  majd  hanyatt esett  a  csodálkozástól.  Az ő  nagy  titokban  felfedezett  új  kocsmájában  —„  Krúdy  Gyula  már esztendők  óta  törzsvendég  volt.  Krúdy  Gyula számára  Kálnay  Laci  bácsi  fedezte  fel  a  Mély pincét. Kálnay Laci  bácsi  (kilencven  esztendős  korában  halt meg),  akiről  Krúdy  írásaiban  így  emlékezett meg: az utolsó nyíri pajkos, a Rácfürdő mellett egy  kis  szállodában  lakott.  Az  öreg  úr Magyarország  valamennyi  kocsmáját  ismerte  és nyilvántartotta.  Nyirségi  pajtását,  Krúdy  Gyulát, ő  vitte  Poldi  bácsi  kocsmájába.  Kálnay Laci is jótollú  iró volt és a két szabolcsi mesemondó sokszor hajnalig álmodozott  a  régi szép időkről,  mikor  még  betyárok  lappangtak  a  nádasban  és  legidősebb  Kr.  Gy.  ur  volt  Nyíregyháza  csendbiztosa.
A  B  C.-társaságnak  hívták  azt  a  jókedvű, bohém  társaságot,  melyet  vezérférfiai  kezdőbetűiről  neveztek  el.  Ábrányi  Kornél,   Brozik Berci  és  Czebe  László  hírlapíró  urak  képezték a  gerincét  a  társaságnak  és  tagjai  az  idősebb és  ifjabb borkedvelő  újságírók voltak, akik  lelkesedéssel  követték  a  vezéreket  tüzön-vizen,  de leginkább  kocsmákon  keresztül.  Az  ABC tanyát vert a Mély Pincében.

Boldogult  Torday  Adorján  szerkesztő   vitte a  társaság tagjait  a Romlehnerhez.  Romlehner- nek  földszintes  háza  volt  a'  Naphegy-utcának azon  részén,  mely  még  a  Tabánhoz  tartozott. Romlehner  a  saját  termésű  borát  árulta  és  híres volt  arról,  hogy  a boron  kívül  semmi  mást nem  adott.  Oda  mindenki  maga vitte  a  vacsoráját Még a kenyeret is vinni   kellett,   mert Romlehner  még  azt  sem  árusított,  A  kocsmát délután  hat órakor nyitották,  de  már félhatkor türelmetlenül  topogtak  előtte  úriemberek,  elemózsiás  csomaggal  a  hónuk  alatt  és  várták  a nyitást.
MARADA JÓZSEF VENÉGLŐJE A HADNAGY U 23-BAN

Marada vendéglője  a  Hadnagy-utcában  volt. Szép,  tágas  udvarán   schrammlizene   játszott. Különösen  alkalmatos  hely  volt,  ha  az  ember egy-egy  csinos  színművésznőt  el  akart  rejteni az  ABC  tagjai  elől.  Gyakran  előfordult,  hogy; egyszerre  három-négy  tag  is  ült itt  ifjú  hölggyel.
  

  Ilyenkor persze  nagyon  diszkrétek  voltak és úgy tettek, mintha nem is ismernék egymást Sohasem  kérdezték  meg, hogy  ki  az  ifjú hölgy, mert  másnap  reggel  úgyis  megtudhatták.  Ha például  Kállay  Pista  barátunk  egy  este  hölggyei  jelent meg  a  Maradánál,  másnap  reggel csak  meg  kellett  nézni  lapjának  színházi rovatát  és  tudtuk,  ki  volt  az  előző  esti  hölgy.  „Új csillag  tűnt  fel  a  magyar  operettszinpadon, Rózsafáy  Boriska,  aki  színes,   melegcsengésű hangjával,  stb.“.  Tehát  Rózsafáy   Boriskának hívták a hölgyet.

A  Hadnagy-utca  felsőbb  részén  a Brandics kocsma már komoly ivók  céljait  szolgálta. Oda nem jártak nővel. Teljesen hasonló volt a „777‘‘ cimü  kocsmához,  mely  a  Szarvas-tér  északi sarkán  feküdt.  

Közös  tulajdonságuk   az  volt, hogy mindkettő udvarán egy szál lombos akácfa szolgáltatta  az árnyékot és mindkettőnek  a rizling bora  volt  jó.  A  „777"  azonkívül  minden őszkor  kiváló  „fixli“-vel  örvendeztette  meg  látogatóit.  (Fixli  a  neve  a  kissé  csípős,  új  siller bornak).

ITT VAGYUNK AZ ALBECKERNÉL

Albecker  kocsmája  a  Kereszt-tér  alsó  részén emelkedett  földszintnyi  magasságra.  Különösen december és  január hónapokban  keresték  fel  a legényemberek.  Disznótorosa  volt  nevezetes.  Az öreg  Albecker  egyébként  hires  goromba  „Sau- wirt"  volt.  Róla  jegyezték  fel,  hogy  egy  pesti ficsur  kiváncsi  volt  a  goromba  kocsmárosra  és minden  ételt,  italt  hangosan  ócsárolva  visszaküldött.  Az  öreg Albecker szó nélküi vitte vissza és  hozott  másikat.  
Végre  az  ifjú  megszólalt:

—  Kedves  kocsmáros  ur,  hiszen  csak  azért küldtem vissza  mindent, hogy a gorombáskodását  halljam.  És  maga  egy  szót  sem  szól?

Az öreg Albecker megvetően végignézte a fiatalembert  és  foghegyről  válaszolt:
— Mit gondol, majd  én minden ficsurral ide- állok gorombáskodni?

Két Avarja is volt a Tabánnak. Az alsó Avar a  Rácfürdővel  szemben  volt, a  felső  Avar  a Kereszt-tér  sarkán.

ITT VAGYUNK AZ AVARNÁL

  Az alsó  Avar polgári  hely volt, ahová  a  környékbeli  munkások  és villamos kalauzok  jártak. Esténként  nyárspolgári  családok  vacsoráztak a ház  előtti  fácskák  alatt.  Esténkint  cigányzene játszott

Egy  kocsmáros  konkurrenciát  akart  csinálni az  alsó  Avarnak.  A  közmunkatanács  szemben levő  házának  sarokhelyiségét   kibérelte,   vadszőlős  farácsokból  terraszt  csinált  és  táblát tett  ki:
A  zene  áthallatszik.*

A táblának  azonban csak a vicclapokban volt sikere.  A  konkurrencia  hamarosan  megbukott.

A  felső  Avar  hosszú  esztendőkön  át  művészkocsma  volt,  később  azonban  az  ál-romanlika melegágya lett.
A kommün  utáni  esztendőkben, amikor a Tabán  kocsmái  fénykorukat  élték,  ide  jártak  a titkos  drámaírók,  alanyi  költők  és  a  müvész- hajzatu,  monoklis  álhirlapirók.  A  pesti  kávéházakban  legendák  keringtek  Krúdy  Gyula  és az  ABC  tagjainak  tabáni  kiruccanásairól,  csupa majmolásból  ezek  is  odasodródtak.

A ZIEGLER ELŐKELŐ LETT
A Ziegler a Kereszt-tér felső szegélyén az első volt,  amelyik  a  tabáni  kocsmák  közül  kiugrott és  „etablissement"  lett.  Amikor  még  farácsos kiskocsma volt,  kedvelt helye  volt  az  ABC  tagjainak  és  a  Gellérlhegy  vasárnapi  kirándulóinak.  Körözött  liptói,  szalámi  volt  az  étlap  és félóránként  friss  csapolás.  A  tőzsdei  konjunktúra  idején  új  kerítést  csináltak,  diszkrét  szeparékat  alakítottak  a  bokrokból,   pálmák  és délszaki  növények  nőttek  az  udvaron és  szines lámpaernyők  lógtak  a  villanydrótokról.  A  közönsége  is  rögtön  kicserélődött.

  Elmaradtak  a bohémek  és  a  nyárspolgárok,  jöttek  helyettük a  gyors-gazdagok   Esténkint  autón  hozták  a tőzsde  lovagjait  és  felcicomázott  hölgyeiket.  A Ziegler  divatos,  mondain  hely  lett  és  példáját követte  a „KAKUK' is,  amely  eredetileg  az  említett  hirességü  „Vidám bagoly" volt.

KAKUK VENDÉGLŐ A KERESZT U 6-BAN


Ma  már  mindebből  csak  a  Ziegler  maradt meg,  romantika  nélkül,  úri  vendéglőül.
A tabáni  romok  közölt ma már csak  az  öreg garabonciás  diák  jár-kél  nagy  szomorúsággal. Egy  meghagyott  küszöbről,  egy  árván  maradt fáról  ismer  rá,  hogy  mi  volt  ott.  Ajkai  gépiesen  morogják,  mint  egy  egykori  csatatér  öreg ciceronejáé:

BRANDICSNAK A KERESZT TÉRI MELLETT A HADNAGY U 35-BEN IS VOLT KOCSMÁJA
Itt  volt a Brandics,  ahová  hátán  cipelte a verklis  a  sipládát...  amott  harmonikás   játszott ...  ott  túl  az  öreg  hárfás  asszony  pengette   spárgából   feszitett   húrjait...   emitt schrammlizene  szólt...  attól  balra  cigányzene járta ...  jobbkézről  pedig,  a  magányos  szederfa  alatt  ütötte  meg  Szekula  Jenő  a  kucsébernél  hatszor  egymásután  a  kvinternót.Elmúlt.  Eltűnt  a Tabán,  eltűnt  a  romantika. Krúdy  Gyula,  Ábrányi  Kornél,  Kálnay  László, Torday  Adorján  rég  a  föld  alatt  pihennek  és nincs  már  ABC  társaság.  

Sic  transit  glória mundi


B abarczy István

forrás:
Ujság, 1934. július (10. évfolyam, 1934-07-22 / 164. szám


MEGJEGYZÉS

* a téma egy másik változatát Móricz Zsigmond is megírta " A TABÁNI KOCSMA néven

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése