1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2017. október 25., szerda

ÁLMODÓ TABÁN ANNO1923Az  álmodó  Tabán

Szarvas tér villamossal (Zórád Ernő)
Budapest a fáradt és bizony elég korhadt lelkű kontinens  legfiatalabb metropolisa. Alig néhány  évtizede,  hogy  nagystílűvé, világvárossá kezdett növekedni, öreg emberek még jól emlékeznek  azokra  az  időkre,  amikor a mai központi  vásárcsarnok  előtti  teret, a csarnok környékét és helyét dunaviz, nádas foglalta el, melyben  vígan  kuruttyolt  a  gondtalan  békahad.  Ahol  ma  Kőbánya  házai  sorakoznak, ott szőlőkertekben  rigó  fuvolázott.  Azóta  igazi amerikai tempóban  formálódott át  Pest  ábrázata, a barátságos családi házak, vidékies külsejű,  de  joviális  levegőjű  vendégfogadók  helyett  hideg  bérkaszárnyák  és  ragyogó  ablakú hotelpaloták  merednek az  ég felé s mindezzel, együtt  észrevétlenül  eltűnt  az  a  sok  patriarchális vonás, mely a hajdani rozoga Pestet jellemezte. Manapság pénzláz, üzlet, gseff, börzézés és  egy  nemzetközi  embertípus  gajdolása uralkodik a magyar fővároson.
A  Múlt,  a  muzsikáló  óra  halk  zengésétől, levendulaillatu  imakönyvek   zizegésétöl,  rokolyát  pergető  nénikék  meséjétől,  béna  honvédek kvaterkázásától, magyar daloktól és  álmoktól drága múlt, mint szerény Hamupipőke, a csillogás, lárma világából a szerény öreg Budára  szorult  s  bár már itt is vígan futkos  a csengő villamos és a  modern kor mind kisebb területet hagy érintetlen az addigi mivoltában, még áll az  ódon  Tabán, zsalugáteros  házaival s  az  emeletes  épületek  bolthajtásai,  eperfás ósdi udvarai még abból a korból valók, midőn Himfy  lángoló  versezetein  ábrándoztak  szépszemű honleányaink s egy kecskeméti születésű ifjú  Bánk  bán  jambusait  csiszolgatta.  Girbegurba  utcák  ütött-kopott  házaira  esik  itt  a Holdnak, ez örök sárgaságban  szenvedő  pufók égi  vándornak  az éjjeli  pillantása,  midőn  a Gellérthegy madárdalos, buja lombsörénye  fölött a Tabánra kukkant s ha volna füle, sokszor ma  is  megneszelné  a spinét  halk  zenéjét, a citera ezüstös pattogását, harmonika vontatott szavát, mely mind  a  falánk  Kronosz  kegyelméből megmaradt örökség apáinktól.

A  Tabánnak  talán  legérdekesebb  részlete a  Szarvas-tér.  mely a  14-es  és  53-as  villamos- vonal  elágazásánál  kezdődik.  Forró  napsugara májusi délután ömlik el a térség fölött. A villamossínek mentén  hosszan  elnyúló  emeletes  ház  kiszögellő  kicsi  erkélyének  vaskorlátján két érctábla is hirdeti, hogy az ezernyole- száztizben  kiütött  rettentő  tűzvész  után,  mely itt és a környéken négyszáz házat hamvasztott el. Ez  épületet Albrecht  főherceg  emeltette. A közelében  sárga  kétemeletes  ház  homlokzatán kezdetleges korinthusi levelek esipkéi büszkélkednek.  A  ház udvara  oly parányi,  hogy egy kézikocsival  sem  lehetne  megfordulná   benne. Kérdjük az öreg nénikét, aki a házmesterlakás ajtaján kukucskál ki, mikorból való az épület.
—  A  kuruckorszakból  való  —  feleli  némi tűnődés után.Badovinsky fényképész díszes homlokzatúlakóháza a Kereszt téren

A  szomszédos  házak  is  külsőleg   jobbára sárgák, a falakon primitív díszek, figurák s a belsejük regényesen rozoga, régi szagú, az ember  képzelete,  hip-hop,  visszaugrik  nyolcvan- száz  évet  legalább  amikor  dilizsánsz  csengője énekelt a házkapu előtt.

A házmesterek, persze, meglepő  pontossággal  jelzik a ház korát.
— Előbb  volt  meg, mint  Napoleon...  úgy mondják, Thököliuek  egy tisztje  építette.- így a házmesterek nyomozó történeti tanúsága.

Szarvas ház udvara

 Az aranyszarvas jelkép a bejárat felett

De leginkább megállítja a vizsgálódót a Szarvas-tér 1. szám alatti ház. A boltíves kapu fölött  a  falon  dombormű:  menekülő  szarvas, melyet két vadászeb  szorongat.
Az  udvara tágas,  egyik  szögletében  betemetett; régi  kút.  A folyosói  alacsonyak,  a  kis  szobák  mind  bolthajtásosak.  Az  udvaron  hatalmas  eperfa  terebélye.
—  - Ez a ház, amint itt áll — mondja a házmester —Mátyás  király  vadászkastélya  volt. Minden a régi időből való, amit bizonyít az is, hogy a  padlás már igen  rossz  karban  van,  a gerendákat úgy kiette a szú, ahogy csak ötszáz év alatt  tudja megenni. A padláson még meg is vannak Mátyás király kandallóinak cserepei.
Elgondolkozik, szippant a pipájából és fel- sóhajt.
— Jó  idő  volt  az  még, uram.  Nem  került háromezer koronába a  borjúhús.
Ebben  teljes  mértékben  igazat  adok  neki,  nem  úgy, mint  a  ház  eredetének megállapításában.  Mert  a  Szarvas-tér  típusa  szerint  ezek az  épületek  mind  a  száztízenhárom   év  előtti nagy tűzvész utánról valók. Egyébként könyvtárainkban,  az  Országos  Levéltárban  sincsen, nyoma  eredetük  rendkivüliségének.  A  legendák  és  regék  azonban  színes  virágként  kihajtanak a tabáni polgárok lelkében s az egyszerű házmesteranyóka, meg az élemedett házmester, az udvaron játszó kölykök és  kis leányok fantáziája soha meg nem történt káprázatos jelenetekkel,   tündöklő   gúnyáju   leventékkel és aranyköntösű  dámákkal  népesíti  be  a  kopott falak  tűtokzatos  ölét.
A  Tabánban  még ma  is  álmodnak  az emberek.


Szebeni Antal tér  anno (Szarvas tér) távlati képe, jobbra a Szarvas ház,közápen az Albrecht főherceg emeltette erkélyes ház az 1810-es tűzvészre emlékeztető vaskorláttalCsűrös  Zoltán.

Szózat 1923 május27

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése