1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2017. október 11., szerda

VÉSZES EMLÉK

EMLÉKEZÉS 100 ÉV MULTÁN

Pesti Napló, 1910. szeptember (61. évfolyam, 207–232. szám)1910-09-06 / 211. sz
Budapest,   szep tem b er   5.

TABÁNI  TŰZ

Díszmise   és   társasvacsora  keretében tegnap  és tegnapelőtt   a   tabániak    egy    nevezetes   évfordulót ünnepeltek.   Most  telt be ugyanis Tabán pusztulásának  századik   éve  s  mivel  a  pusztulás  emlékeztetőjéül nem maradt   egyéb, mint   egy   kopott, öreg   emeletes   ház, ezt   az   ódon   épületet   fellobogózták,   felirattal   diszesí tették ,   a   katolikus   és   a szerb  templomban   pedig   az évforduló   em lékére    alkalmi    beszédekkel   összekötött ünnepi istentiszteleteket rendeztek.  A  véletlen    szeszélye, hogy  ebben az    emlékekben    kipusztult    városrészben  a  maga  eredeti  voltában   megmaradt  a  tabáni emlékház, melynek   vaserkélyére  alkalmazott   tábláin ott  látható  ma is a régi német   szövegű   írás,   mely a tüzkatasztrófa   történetét   pár   szóban   megörökítette.

Az  egyik  táblán   levő  felírás  fordításban    így  hangzik:

JÓZSEF    FŐHERCEG  A   HAMUBÓL 
 A   MOSTANI  VIRÁGZÁSRA
 TÁMASZTOTT    ENGEM . 

A   másik   tábla   felirata   igy   szól:

A   TŰZ 400   HÁZAT   RAGADOTT
 A    SIVÁR   ENYÉSZETBE. 

1810   SZEPT .   5. 

Ebben a   két   feliratban   benne   van   a   tabáni   tűzvész   tömör és  összepréselt tartalma.  1810 szeptember   5-én   délután   keletkezett a tűz  egy  Schuller  nevű sváb    bodnár   műhelyéből  s estére már a Gellérthegy tövében    húzódó   apró házacskákat, szűk   sikátorokat és   girbe-görbe   utcákat   egészen   elhamvasztotta.  József  főherceg,  a  palatínus,  kinek  szobra  a  József-téren áll,  vezette  az  oltási  munkákat  s  ő  intézkedett abban, hogy   a   pesti   és   budai   helyőrség  a   tűz   kiütése után nyomban   a   helyszínére   kivonuljon. 

Hadtörténelmi Közlemények 1926. évfolyam (27. kötet. Budapest, 1926)Tárca:B.: A katonaság az 1810-i budai nagy tűzvésznél 515. p.
Budán, az Attila-körút 39. számú házának szarvastéri sarkán, régi vaserkély emelkedik, amelynek mindkét oldalán vastábla őrzi az 1810 szeptember 5-i rettenetes tűzvész emlékét. Az egykori Halászváros és a Tabán 423 háza, továbbá a mai Attila-körúti r. kath. és a Hadnagy-utcában levő gör. kath, templom, végül az akkor a Várban volt nagy katonai élelmezőraktár, továbbá az ódon, úgynevezett öntőház lett a lángok martaléka. Az élelmezőraktár minden készlete, éppen úgy, mint az öntőházban a nádor lovai részére felhalmozott zab, széna és szalma, szintén porrá égett. 
A budai hídfővel szemben levő kincstári kéneső- és egyéb bányatermékraktár, bár lángba borult, a benne felhalmozott, mintegy 7 millió forintnyi értékű készletet a katonaságnak mégis sikerült megmenteni és az égő házat eloltani. A hídfőnél álló két kincstári dereglye azonban, minden felszerelésével együtt, a lángok martaléka lett. 
...A katonaság az oltásból és mentésből derekasan kivette a részét. Lelkiismeretes munkájuknak mi sem jobb bizonyítéka, mint az, hogy a két helyőrség a tűzoltás következtében 3 halottat, 9 nehéz, 30 könnyű és 13 égési sebesültet vesztett. Valóságos ütközet veszteségeivel ér fel. 
A tüzet a késő éjjeli órákban sikerült elfojtani...EMLÉKEZÉS 150 ÉV UTÁN

Népszava, 1960. július (88. évfolyam, 155–181. szám)1960-07-31 / 181. szám


■   AZ  IDÉN  IS  MEGRENDEZIK  A  TABÁNI  NAPOKAT 


A  Hazafias  Népfront  I.  kerületi  bizottsága  az  idén  is  megrendezi  az  immár  hagyományossá  vált  tabáni  napokat.   Az előkészítő  bizottság  a  korábbi  éveknél  gazdagabb,  színvonalasabb   programot   dolgozott   ki.   Egyebek   között   képzőművészeti kiállítást  rendeznek, amelyen   régi  tabáni   festményeket,   fényképeket,   rézkarcokat   mutatnak   be.    A  képek gyűjtése   megkezdődött.   »Mesél   a   Tabán-«   címmel  m űsoros irodalmi  estre  kerül  sor  a  gellérthegyi  szabadtéri  színpadon. A  Hegyaljai úton emléktáblát  lepleznek  le  a  tabáni  tűzvész 150.  évfordulója  alkalm ából.  Parádés szüreti  mulatság  zárja majd  a   csaknem   egy  hétig  tartó  eseménysorozatot. 
Az elhamvadt házak száma időközben 423-ról 600-ra emelkedett!

200 ÉV MÚLTÁN...
A tabáni tűzvész 200 éves évfordulója alkalmából a Bp I.kerületi önkormányzat Nagy Tamás polgármester, Sediánszky János alpolgármester, Jankóné Pajor Ildikó , a Tabán Múzeum igazgatója, a Tabán Társaság elnöke népes közönség jelenlétében megkoszorúzta a tabáni tűzvész emláktábláját a Gellért szobor lépcső feljárójánál.Az ünnepségen a helyi tűzoltózenekar adott ízelítőt repertoárjából, majd az valamennyien  a fúvós és ütőhangszerek ritmikus aláfestésével átvonultak a Tabán Múzeumba , ahol megnyitották  a tűzvészre emlékező kamarakiállítást, melynek összeállításához a múzeumnak dr Saly Noémi neves helytörténész és tabánlakó nyújtott segítséget


Emlékképek:

   Pihen a tűzoltó zenekar:  trombita lábhoz

   Készültségben a locsolókocsi
    Gyülekezés az ünnepségre
  A polgármester  emlékbeszéde

Átvonulás a Tabán Múzeum emlékkiállítására
Egy emlékkiállítás képei....

Fúvós koncert a múzeum udvarán

Mára már mindez csak emlék. Elhamvadt emlék nem csak a vészről, de a Tabán Terasz vendéglőről, a Tabán Múzeumról, a kiállításokról, a Tabán Társaságról.


Tóth Yózsi alapító tag szavaival élve:

Egyszer volt Budán egy társaság, béke poraira
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése