1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2017. október 27., péntek

HALOTTAK NAPJA
Már a tabáni temetőben is omladoznak a síremlékek.
Az élet hajszás forgatagában halottak napján elzarándokolunk a virágos temetőkbe, de még az elmúlás emlékező gyászünnepén is alig gondol valaki a régi temetőkre, ahol már nem áldoz a kegyelet az egykor szeretettek emlékének. Ide már nem visznek virágot halottak napján a besüppedt sírokra és kidőlt, összeborult síremlékek között, a kőre vésett betűk is alig beszélnek az elköltözőttekről.A festői Tabán régi temetőjébe már nem temetkeznek és az őszi hervadás barna avarján csak a sétálók, magányos kóborlók lépteinek ropogása veri fel a csendet. Mig be nem telik a temető, virágosak azok sirjai, akik nem vetették el életük rendjét illanó káprázatokért, a hirnév tö/iskoszorujáért, hanem szabályszerű polgárok voltak. A halottak országát is ugy fogták rendszerbe, mint az életüket, és anyakönyvi hivatalok, irodák és dolgos alkalmazottak tartják rendben a kísérteties tartományt. Ha azonban az enyészet lesz ur a halottak országában: leomlanak a kőfalak, kidőlnek a kerítések meg a fejfák, sír-kövek és. ha a hozzátartozók is elkerülnek innen, elpusztulnak a .^úág nélkül maradt «Írok.
Budavár bevételér* elesett hősei, a szabadságharc névtelen vértanúi itt nyugosznak a hosszú, vasráccsal bekerített sirdomb alatt. Az emlékoszlop betűi hirdetik: „Itt nyugosznak az 1849-ik évi május 21-én a Budavár bevételénél elesett vitéz honvédek porai. Áldás emlékükre.'

1 A névtelen honvédek sírjával szemközt már kidőlt sírkövek borulnak • egymás felé, a fák tövében és a sírbolt mögött a 40-es és 50-es_, de leginkább a 60-as és 70-es évek halottainak sírjai közt szegényesen öltözött asszony tűzre való száraz ágakat szed, piacra sietnek át a temetőn és baromfiak zavarják meg rikkantasakkal a ligeti csöndet. „Itt nyugszik Jezertsek Lukáts, élt 33 évet, meghalt Budavár bevételénél',
olvassuk a sírfeliratot. Német feliratok között itt találjuk annak a budai lakosnak a sirját, akiben a polgárosultság érzése olyan erős lehetett, hogy tán azért vésték a sírkövére: 
„Itt nyugszik Bogisits József
 Budai Polgár 1866)...'.' 
Az egyik sirkő elé hatalmas vasmacskát állítottak, rajta e felírás:„Sanfte Ruhe",
 Egy hajóstiszt nyugszik ott
Virág Benedek sírköve is itt áll. Alois Wittelsberg er sirján Mária-szobor áll, 1830-ból. Ennél is régibb a vasból készült, különös, csupa rozsda emlék a koponya fölé préselt rövid felírással:
 „Familien-Gruftc des Philips Müller 1829."
Az Avar-utca épiileteivrl szemben ciryll-betiis felírások, mögöttük egyik kövön különös név:
Aha Kyka (1801—1888).

Itt-ott a szétmállott, szertetöredezett síremlékekből felhalmozott kövek és a Csörsz-utca oldalán emelkedő bérházakat csak az úttest választja el a szélső síroktól...


Pesti Hirlap 1926 október 31

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése